Untitled Document

siena

Svečiuose pas partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą

2018 09 09 aplankytas garbaus amžiaus Dzūkijos partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras, gyvenantis Kasčiūnų kaime. Tarp svečių buvo Marijampolės atsargos karininkų sąjungos vadovas leitenantas Anicetas Varnas, generolo Teodoro Daukanto jūrų kuopos šauliai Sigitas Savickas ir Petras Baranauskas iš Čikagos (JAV), Istorinės atminties organizacijų atstovas Artūras Giedraitis, dimisijos majoras Gintautas Jasaitis, atsargos viršila Romas Žemaitis, atsargos viršila Viktoras Rimša, savanoris kūrėjas Vidmantas Alesius,  Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Kauno regiono skyriaus pirmininkė Kristina Giedraitienė ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė Rita Lysenko.

Šie metai paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, ta proga legendiniam Dzūkijos partizanui buvo įteiktas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vado dms. br. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo medalis.

Šioje sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, joje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

Atvykusius svečius J. Jakavonis-Tigras su šeima labai šiltai priėmė, mielai pasakojo prisiminimus iš pokario laikų, nuožmių kautynių su okupantais epizodus. Po malonaus bendravimo ir įvairiausių išgyvenimų kupinų pasakojimų varėniškė, „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė R. Lysenko svečius palydėjo iki Merkinės kryžių kalnelio, kur buvo pagerbti žuvę partizanai.

Naudota  Varėnos krašto bendruomenės laikraščio „Giružis“ žurnalistės Živilės Puidokaitienės medžiaga. Nuotr. Ritos Lysenko, Kornelijos Giedraitytės.