Untitled Document

siena

Signatarų alėja

 

2018 09 08  Kauno raj., Žalgirio pergalės parke,  iškilmingai pagerbti 1918 m. vasario 16 d. Nutarimo dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo signatarai – pasodinta 20 lietuviškų ąžuolų alėja, prie kiekvieno medelio įrengtą lentelė lietuvių ir anglų kalbomis su signataro atvaizdu ir trumpa biografija bei bendras stendas. Unikalu tai, kad medelius sodino vienoje vietoje susirinkęs gausus būrys signatarų giminaičių. Jų pasakojimuose, prisiminimuose apie garbius protėvius  atgijo, regis, dar tokia netolima praeitis. Šventėje dalyvavo įvairių istorinę Lietuvos Valstybės praeitį puoselėjančių organizacijų nariai, visus susirinkusius į Lietuvos didžiavyrių pagerbimo šventę sveikino LR Seimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė p. Jūratė Caspersen, Kauno rajono savivaldybės atstovai, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė (beje, šios elitinės bibliofilinės visuomeninės organizacijos nariais tarpukariu buvo net 4 Signatarai), kiti garbūs svečiai, aukure įsižiebė ugnis, jaunųjų šaulių perduota nuo amžinosios ugnies memorialo Nežinomam kariui, nuaidėjo šaulių dedikacinės salvės. Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ prezidentas Gintautas Tamulaitis dėkojo ir atminimo dovanas įteikė unikalios Signatarų alėjos įrengimo partneriams, rėmėjams, signatarų giminaičiams.

 

 

Nuotraukos Dalios Poškienės, Kornelijos Giedraitytės