Untitled Document

siena

Užuojauta


 Mirus mylimai Mamai, nusipelniusiai gydytojai p. Irenai CHARŽEVSKIENEI (1928-2021),

nuoširdžiai užjaučiame Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino kapitulos narį,
LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotoją, LDK ponų tarybos valdybos
narį p. Raimundą Charževskį ir šeimos narius.

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta