Untitled Document

siena

Netektis

 

kazys   

      Nuoširdžiai užjaučiame gerb. SANTĄ SELEZNIOVIENĘ ir jos šeimą netękus mylimo Tėvelio, 

Kazio STRAZDAUSKO.


     Gerb. Kazys Strazdauskas buvo įvairių istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų veiklus, aktyvus dalyvis, bičiulis, kolega, draugas, riteris...Atsisveikinimas su bajoru Kaziu STRAZDAUSKU (1952-2022) vyks nuo 2022-01-07 d.
14 val. laidojimo namuose, adresas Algirdo g. 26D, Mažeikiai.
Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, 2022-01-08 d. 11 val. 15 min.
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje, adresas J. Basanavičiaus g. 18, Mažeikiai.


                      LDK ATMINTIES RŪMAI
                     LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA
                     ŠV. ADALBERTO LDK RITERIŲ ORDINAS
                     LDK PONŲ TARYBAKomentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta