Spausdinti

Melno taikos sutarties 600-ųjų metinių (1422-2022) ir paminklo statybos

 

2021 m. lapkričio mėn. 28 d. Ordino Kapituloje svarstyta ir vienbalsiai pritarta, kad Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordinas, įm. kodas 304341799, inicijuotų reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant 2022 m. rugsėjo mėn. paminklą (pridedama paminklo vizualizacija, autorius skulptorius  Saulius Kriščiukaitis). Taip pat nutarta dėl projekto finansavimo kreiptis į Ordino narius, kviečiant paremti finansiškai paminklo gamybą ir statybą.

Paminklas bus statomas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, nes šios ribos praktiškai nepakitusios nuo 1422 metų (unikalus atvejis visos Europos istorijoje). Šiai idėjai pritarė Šakių rajono savivaldybės Meras, Šakių rajono savivaldybės Sudargo Seniūnė, Sudargo bendruomenė. Prie šio projekto noriai prisijungė  ir kitos istorinę LDK atmintį puoselėjančios organizacijos, t.y. LDK atminties rūmai, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimu, Kauno apskrities bajorų draugija ir kt.

Paminklo kompoziciją sudaro : laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas { meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamiškumo}; kardas - ne kovinėje padėtyje atremtas kardas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą. Bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. Užrašai -iškalti ant akmens ar formuoti tūrinėmis bronzos raidėmis suteikia informaciją, kam sukurtas monumentas, t. y. Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti.

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektas

 

Maloniai prašome visų Ordino narių remti šio paminklo statybą, paramos lėšas pervedant į Ordino atsiskaitomąją sąskaitą

LT157300010149442254, Swedbank AB,

mokėjimo paskirtis-parama paminklo statybai.

Visiems rėmėjams  bus įteiktos asmeninės padėkos.

Tik nuo Jūsų geranoriškumo priklauso, ar šis paminklas bus pastatytas.

 

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Vokiečių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai paliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

Pagal Melno taiką Vokiečių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Vokiečių ordinas ir Livonijos ordinas.

Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Vokiečių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Vokiečių ordinu.

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino

Vadovas Artūras Giedraitis

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta
Sukurta Komento