Untitled Document

siena

Kontaktai

 

Organizacija, pareigos
Vardas, pavardė
El. paštas
Telefonai
LDK Atminties rūmų direktorius


Danielius Vervečka


danielius.verveckakilmingieji.lt

+370 686 04 624

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos kanclerė Ingrida Semaškaitė   +370 650 24 560
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas,
Dokumentų priėmimo ir patikros komisijos pirmininkas
Laimutis Andreika laimutis.andreikakilmingieji.lt +370 5 242 6228
+370 686 55 022
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas organizaciniams klausimams, LDK Atminties rūmų valdybų pirmininkas Juozas Antanaitis juozas.antanaitiskilmingieji.lt +370 5 211 2340
+370 680 61 340
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas Remigijus Bimba remigijus.bimbakilmingieji.lt +370 610 23144
 
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos Etikos komisijos pirmininkas Renaldas Germanavičius renaldas.germanaviciuskilmingieji.lt +370 662 22 220
LDK KPB atsakingas sekretorius Linas Jonušas linas.jonusaskilmingieji.lt +370 698 23 423
 

ŠV. ADALBERTO – LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS RITERIŲ ORDINO VADOVYBĖ

Ordino ir Kapitulos vadovas Artūras Giedraitis arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610
 

Kapitulos nariai 2016-2021 m.

 
Pareigos Vardas Pavardė El. paštas Telefonas
1. Pirmasis vadovo pavaduotojas, heroldas Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
2. Antrasis vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Raimundas Charževskis raimundas.charzevskiskilmingieji.lt +370 655 56 231
3. Kancleris Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204
4. Narys, Garbės Vadovas Ričardas Kliučinskas ricardas.kliucinskaskilmingieji.lt +370 680 38 163
5. Vyr. vėliavininkas, iždininkas Vaidas Morkevičius vaidas.morkeviciuskilmingieji.lt +370 606 04 400
6. Vyr. raštininkas Remigijus Bimba remigijus.bimbakilmingieji.lt +370 610 23 144
7. Atstovas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Zigmantas Katinas zigmantas.katinaskilmingieji.lt +370 646 99 999
8. Narys Kazimieras Strazdauskas kazimieras.strazdauskaskilmingieji.lt +370 650 73 751
9. Narys Antanas Sirtautas antanas.sirtautaskilmingieji.lt +370 698 03 257
 
Aukščiausiasis Riterijos Dvasinis ganytojas, LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas stanislovas.krumpliauskaskilmingieji.lt +370 682 12 388
 

  PONŲ TARYBOS VADOVYBĖ

 Pareigos  Vardas, Pavardė El. paštas  Telefonas 
LDK PT Valdybos vadovas  Grafas Anton von Gravrock anton.von.gravrockkilmingieji.lt +370 614 39 882
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas  Raimundas Charževskis raimundas.charzevskiskilmingieji.lt +370 655 56 231 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotoja kultūros reikalams  Kristina Giedraitienė kristina.giedraitienekilmingieji.lt +370 610 13 627 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams  Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui  Edmund Volochovič edmund.volochovickilmingieji.lt +370 699 16 581
LDK PT Kancleris  Artūras Giedraitis arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610 
LDK PT Vicekancleris Artūras Rukas Daujotis arturas.rukas.daujotiskilmingieji.lt +370 650 12 521 
LDK PT Iždininkė  Vilija Grigalevičienė vilija.grigalevicienekilmingieji.lt  +370 620 72393 
LDK PT Vyr. raštininkas  Remigijus Bimba remigijus.bimbakilmingieji.lt +370 610 23 144
LDK PT Vyr. vėliavininkas  Paulius Stanišauskas paulius.stanisauskaskilmingieji.lt +370 686 82 818 
 LDK PT Vėliavininkas  Romualdas Liudvikas Jakubonis romualdas.jakuboniskilmingieji.lt +370 647 30 913
LDK PT Apdovanojimų teikimo komisijos pirmininkas  Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
LDK PT Kapelionas Saulius Paulius Bytautas saulius.bytautaskilmingieji.lt +370 682 60 227