Untitled Document

siena

 

IŠKILMINGAS  RENGINYS
Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui
Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui
Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinės
2018 m. liepos 15 d.
Raudondvario pilis

Organizatoriai LDK ponų taryba, VšĮ Raudondvario dvaras

Programoje numatoma: 12 val. šv. Mišios Raudondvario bažnyčioje, iškilmingas gėlių padėjimas prie grafų Tiškevičių panteono (bažnyčios šventoriuje), pranešimai istorine tematika, iškilmingas kilmės liudijimų įteikimas ir Kauno muzikinio teatro styginių kvarteto koncertas Raudondvario pilyje, nuo 17 val . restorane „Raudondvario dvaro oranžerija“ Gala vakarienė, kurioje dalyvaus Herzogų ir Kunigaikščių von Urach (Herzöge und Fürsten von Urach, Grafen von Württemberg) šeimų atstovai, Lenkijos kilmingųjų organizacijos (Związek Szlachty Polskiej) nariai, kiti garbūs svečiai. Šventėje pageidaujamas juodo kaklaraiščio (cravate noir) arba oficialus (tenue de ville) aprangos kodas".

Renginys nemokamas (būtina registracija), bet norintys dalyvauti  ir vakarinėje iškilmingoje vakarienėje, visi privalo registruotis iki 2018.06.15. Registracijos mokestis iškilmingai vakarienei 50€/asmeniui turi būti sumokėtas iki 2018.06.25. į LDK ponų tarybos a/s. nr. LT577300010154448832, Swedbank AB.

>>Registracija į renginį BAIGTA<<
>>Užsiregistravusius prašome iki 2018.06.25 sumokėti registracijos mokestį<<
>>Neapmokėjus, registracija į renginį anuliuojama<<

 

 

Kilus klausimams dėl KILMĖS LIUDIJIMŲ gavimo ir pretendentų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į LDK Atminties rūmų vadovą Danielių Vervečką tel. 8-686-04624

Stojantiems į KILMINGŲJŲ SUSIVIENIJIMĄ, prašymus rasite čia: https://ldk-atmintis.lt/index.php/kilminguju-susivienijimas

Stojantiems į KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJĄ, prašymus rasite čia: https://ldk-atmintis.lt/index.php/kilminguju-palikuoniu-bendrija

Stojantiems į ŠV. ADALBERTO LDK RITERIŲ ORDINĄ, prašymus rasite čia: https://ldk-atmintis.lt/index.php/istoti-i-ordina

Komentaras (0) Peržiūros: 315

Šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prie Polocko
500-ųjų metinių (1518-2018) minėjimas Kaune 

2018 05 20 d. Kaune gausus LDK atminties rūmų, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK ponų tarybos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių būrys dalyvavo išskirtinėje šventėje. Istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje  įvyko renginys, skirtas paminėti  Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prie Polocko 500-ąsias metines. Prasminga, kad 2018 m. gegužės 20 d. sukanka 555 metai nuo istorinių 1463-iųjų, kada Šv. Kazimiero tėvas – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kauno miestui privilegiją – Magdeburgo teisę. Renginys, kuris buvo ir sudėtinė šventės Kauno Hanza dienos 2018 dalis, prasidėjo rikiuote ir iškilminga eisena, kuriai vadovavo Kauno miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Nuaidėjo senovinio pabūklo salvės, upės fone pasirodė raitelis ant balto žirgo- karalaitis, Šv. Kazimieras! Lietuvos ir karo istorijos mylėtojai iš daugiau nei 20 organizacijų, nemažai kurių buvo pasipuošę istorine karine ekipuote, miestiečiai ir svečiai, nešini valstybinėmis bei istorinėmis vėliavomis, skambant  reprezentacinio KAM Lietuvos kariuomenės orkestro (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas) atliekamiems maršams, žygiavo nuo Kauno pilies iki šeštąjį šimtmetį skaičiuojančios šv. Jurgio Kankinio bažnyčios. Susirinkusieji bažnyčioje stebėjo Senosios muzikos ansamblio „Lirum“ (meno vadovė Auksė Stankevičienė, Vilnius) narių profesionaliai atliekamus XVI-XVIII a. šokius. Šv Mišias už Lietuvos Karžygius aukojo Kauno šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas dr. kun. Saulius Paulius Bytautas, šio renginio iniciatorius. Istorikas Algimantas Daugirdas perskaitė pranešimą, skirtą šiam svarbiam istoriniam įvykiui.

Tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Baltasis raitelis“ vadovė Kristina Giedraitienė ir šv. Kazimiero ordino Kauno komtūras Aidas Augustis pasveikino visus renginio dalyvius ir apdovanojo piešinių konkurso laureatus, jų mokytojus. Visi likusieji konkurso dalyviai bei jų mokytojai taip pat gavo asmenines padėkas už sėkmingą dalyvavimą renginyje. Konkurse dalyvavo 184 autoriai iš 41 ugdymo įstaigos  iš Lietuvos ir užsienio šalių, kurie savitai pažvelgė į šį istorinį ir religinį  įvykį. Į renginį atvyko laureatai ir jų mokytojai iš Baltarusijos, Vokietijos, Austrijos ir Airijos. Visi jaunųjų kūrėjų darbai buvo eksponuojami Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Renginį organizavo Broliai pranciškonai ir šv. Kazimiero Kauno komtūrijos nariai. Sveikinimo žodį tarė šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška Eismontas. Susirinkusiems dalyviams ir svečiams koncertavo  KAM  Lietuvos kariuomenės orkestras (vadovas ir dirigentas majoras Egidijus ALIŠAUSKAS). Po bažnyčios skliautais skambėjo Kazio Daugėlos aranžuoti Juozo Naujalio, Jeronimo Kačinsko, Pietro Mascagni kūriniai, Škotų liaudies melodija, Antonín Leopold Dvořák  (Dvoržako), Richard Wagner muzika. Koncerto pabaigoje didingai nuaidėjo žinomo Lietuvos kompozitoriaus Kazio Daugėlos Šv. Kazimiero choralas“, choralinė fantazija orkestrui ir vargonams, atliekama ir žymiose pasaulinėse koncertinėse erdvėse. Dirigavo pats kompozitorius Kazys Daugėla, šio renginio garbės svečias.

Organizatoriai įteikė padėkas visiems dalyviams ir rėmėjams. Vyko nuoširdus ir šiltas bendravimas vienuolyno vidiniame kiemelyje, kur broliai pranciškonai surengė vaišes visiems šventės dalyviams.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 219

 

LDK Atmnties organizacijų nariai, LDK Ponų tarybos nariai ir Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariai gausiai dalyvavo Kaune surengtame renginyje

Komentaras (0) Peržiūros: 117


Džiaugiamės galėdami pristatyti visų gerbiamą, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Atminties rūmai, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto LDK riterių ordino ir LDK Ponų tarybos vienas iš steigėjų, narys, idėjų generatorius, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas, LDK Atminties rūmų direktorius, Šv. Adalberto LDK riterių ordino kapitulos narys, Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos pirmininko pavaduotojas - DANIELIUS VERVEČKA iš POLTORACKIŲ, SAKOVICKIŲ giminės


Nuotraukoje pirmas iš kairės

Komentaras (0) Peržiūros: 1504

Mielos mamos, sveikinu Jus Motinos dienos šventėje šiais žodžiais:

              Nuo Motinos prasideda šviesa.
              Nuo Motinos prasideda ir kelias,
              Pirmoji ašara, pirma tiesa,
              Gimtų namų ugnelė.

             Jos žodis virsta duona ir daina,
             Jos žodis - tartum žingsnis pirmutinis.
             Ir amžina ši žemė, amžina,
             Kurią per kančią Motina augina.

             Nuo Motinos prasideda viltis,
             Tikėjimas į Meilę kaip į Dievą -
             Ir tolinas nuo mūsų prapultis,
             Ir tolinas tamsa nuo mūsų sielų.

             Nuo Motinos prasideda šviesa,
             Ir žemė, ir aukšta dangaus mėlynė.
             Nuo Motinos prasideda Tiesa,
             Nuo Motinos prasideda Tėvynė.

Dvasinis ganytojas,
LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas
Jo Prakilnybė Kanauninkas

Stanislovas Krumpliauskas

 

Komentaras (0) Peržiūros: 114