Untitled Document

siena

 

2019-08-02/04 d. Dubičiuose įvyko LDK atminties rūmų organizuotas kūrybinis meno simpoziumas/pleneras „Praeities artefaktai“. Plenere dalyvavo menininkai: Gintaras Patackas, Saulius Kriščiukaitis, Arvydas Palevičius, Judita Liaudanskaitė ir Tautvydas Ragulskis. Simpoziumo/plenero vadovas ir kuratorius prof. Arvydas Palevičius.

Plenero metu menininkai kūrybinio įkvėpimo sėmėsi iš garbinga praeitimi dvelkiančių Dubičių vietovių ir istorinių įvykių. Čia netoliese stūkso Karalienės Bonos pilis (piliakalnis). Šalia Dubičių randasi vieno iš 1863m. sukilimo vadų Liudviko Narbuto  paskutinio mūšio laukas. Šią vietą liudija įrengtas  skulptūrų parkas. Pačiame Dubičių kaimo viduryje, sukilėlių bendro kapo vieta, kur 1933 m. pastatytas paminklas, o jo paminklinėje lentoje iškaltos sukilėlių pavardės ir šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“. Šio paminklo autorius skulptorius ir architektas Antanas Vivulskis, kuris taip pat ir Trijų kryžių paminklo, esančio Vilniuje, autorius.

Plenero dalyviai surengė sukurtų kūrinių parodą, eksponuodami juos ant senųjų trobų sienų. Į parodos atidarymą atvyko LDK atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka ir kiti garbingi asmenys. Parodos atidarymo metu, plenero dalyvis skulptorius Saulius Kriščiukaitis savo autorinę akmeninę skulptūrą „Rūpintojėlis“ įteikė LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų atstovui Danieliui Vervečkai, tam, kad šių organizacijų vardu būtų papildytas jau esamų Dubičiuose skulptūrų parkas. Simpoziumo/plenero dalyviai po parodos uždarymo, kartu su Dubičių bendruomenės nariais arklio traukiamo vežimo pagalba ir iškilminga procesija iš paskos, palydėjo skulptūrą į Dubičių bažnyčios šventorių.

Skulptūros pastatymu nuspręsta pažymėti dvi Lietuvos respublikai atmintinas datas: tai Liublino unijos 450 metų jubiliejaus ir Lietuvos taikos sutarties su Rusija datoms pažymėti. Taikos sutartis buvo pasirašyta 1920 liepos 12d. o jos priedu - patvirtintas Lietuvos ribų žemėlapis, reiškė pretenzijas į teritorijas, aplinką, žmones, savimonę. Šis žemėlapis pirmasis XXa. pasauliui pasakė kur yra Lietuva.

Skulptūrą, maloniai sutikus Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos adm. Almantui Kibirkščiui, nuspręsta artimiausiu metu pastatyti šios bažnyčios šventoriuje šalia kitų skulptūrų, skirtų istorinėms datoms atminti. Skulptūros postamento įrengimu ir jo pastatymu pagal Sauliaus Kriščiukaičio projektą geranoriškai apsiėmė rūpintis Dubičių bendruomenės atstovas Jaunius Grikšas.

Simpoziumo/plenero dalyviai planuoja artimiausiu metu išleisti sukurtų kūrinių katalogą.

Daugiau nuotraukų  >>čia<<

Šį projektą remia:

ŠV. ADALBERTO-LDK-RITERIŲ ORDINO RIČARDO KLIUČINSKO FONDAS

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

LDK PONŲ TARYBA

http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/kaunieciu-simpoziumas-pleneras-dubiciuose-spindulinga-praeitis-sena-skola-ir-salycio-taskai/

Komentaras (0) Peržiūros: 158

 

LDK Atminties Rūmų iniciatyva yra išleista LDK Kilmingųjų palikuonių ir ordinų narių simbolinė Insignija. Asmenys jau turintys dokumentus patvirtintus bent vienoje iš LDK istorinę atmintį puosialėjančių organizacijų, turi teisę į vardinį ir numeruotą ženklą-insigniją.
Projekto bendraautoriai dailininkai: A.Šėmis ir A.Každailis.
Insignijos leidėjas ir platintojas: LDK ATMINTIES RŪMAI 
Gamintojas:  ALPERA
Dėl simbolinio insigninio ženklo gavimo ar įstojimo į LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJĄ (jei dar ne narys) klausimais prašome kreiptis į LDK ATMINTIES RŪMŲ vadovą Danielių Vervečką tel. 8-686-04624 arba el. paštu  danieliusvervecka@gmail.com 

PAGAL PAGEIDAVIMĄ galimi ir priimami asmeniniai užsakymai.pic 1

Simbolinė insignija - melynos dangiškos heraldinės spalvos lauko centre, emaliuotas ir paauksuotas senasis istorinis LDK laikų herbas, papuoštas paauksuotu ąžuolo lapų vainiku. Insignijos ženklo pagrindas 8 cm. dydžio žalvaris tonuotas bronzą, žvaigždinio ir spindulinio varianto, naudoto kilmingųjų, XVIII amžiuje ir vietoje Slucko Koktušo juostos. Antroje Insignijos pusėje yra nurodoma ženklo turėtojo priklausomybės organizacijai trumpinys raidėmis ir kilmingumą patvirtinančio dokumento numeris.

ATSISIŲSTI ANKETĄ - PRAŠYMĄ

Komentaras (0) Peržiūros: 761

 Turėdami didelę patirtį istorinių genealoginių tyrinėjimų srityje priimame ir atliekame užsakymus: ieškome archyvinių dokumentų, tyrinėjame giminės istoriją, sudarome genealoginius medžius, sutvarkome dokumentus, patvirtiname kilmę ir iškilmingai įteikiame tam skirtuose renginiuose iki kilmės patvirtinimo.

Dėl paslaugų maloniai prašome kreiptis į p. Danielių Vervečką el. paštu administracija@kilmngieji.lt arba telefonu +370 686 04 624

https://ldk-atmintis.lt/index.php/paslaugos 

Komentaras (0) Peržiūros: 420
 
Ruošiamos net tris parodos galerijoje ARKA nuo kovo 18 iki balandžio 8. Parodos užims visą galeriją. Viena iš  jų ir pagrindinė "IŠ DAILININKO ARVYDO KAŽDAILIO HERALDIKOS KŪRINIŲ IR REKONSTRUKCIJŲ". Kviečiu ir prašau gerb. kilminguosius, mylinčius heraldiką, pagal galimybes, paremti jos rengimą savo heraldikos artefaktais, ar lėšomis. 
 
Mano telefonas: 868365806, el. paštas arvydas.kazdailis@gmail.com  
Sąsk. Nr. LT127300010001549415
Paskirtis-parodos rengimui.
 
 
Rėmėjų herbai, ar įmonių logotipai kuriuos reiktų atsiųsti, bus patalpinti parodos plakatuose ir kitoje informacijoje. 
Komentaras (0) Peržiūros: 540