Untitled Document

siena

ata
1 ConvertImage

GERTRŪDA KLIUČINSKIENĖ

Pašarvota spalio 8 d. (ketvirtadienis) Nuo 10.00 - 11.00 val. laidojimo namuose “Užuojauta“, Sąjungos a. 3

Lankymas spalio 8 d. (ketvirtadienis) Nuo 17.00 val. Šv. Jurgio kankinio koplyčioje

Lankymas spalio 9 d. (penktadienis) nuo 9.00 val. Jurgio kankinio bažnyčioje

Šv. Mišios Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje 12.00

14:00 atsisveikinimas ir palydėjimas į Eigulių kapines

Nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems!

LDK ATMINTIES RŪMAI
                                                LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA
                                                       ŠV. ADALBERTO LDK RITERIŲ ORDINAS
                                       LDK PONŲ TARYBA

Komentaras (0) Peržiūros: 186

plechav

LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto – LDK - riterių ordinas, LDK ponų taryba, LDK atminties rūmai remia LDK kilmingųjų protėvių palikuonio, žymaus Lietuvos kariuomenės generolo, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Povilo Plechavičiaus  atminimo įamžinimą. Minint jo 130-ąsias gimimo metines, 2020 10 10 d. vyks akcija, Karalgirio miške, Padauguvos girininkijoje, kur bus sodinama 6600 ąžuoliukų giria ir įrengta atminimo lenta.

Informacija bus tikslinama.

Renginio organizatoriai: Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Valstybinė miškų urėdija, visuomeninė organizacija „LDK palikuonys“.

Pridedamas kvietimas dalyvauti renginyje.

Kvietimas į girios sodinimą 1

Komentaras (0) Peržiūros: 51

sv adalberto herbas
adas 

LR Seimas po slapto balsavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generaliniu direktoriumi paskyrė prof. dr. Adą Jakubauską, kurio penkerių metų kadencija prasidės 2020 m. liepos 1 d. ir jis pakeis nuo 2009 m. šias pareigas ėjusią Teresę Birutę Burauskaitę.

Profesorius, socialinių mokslų daktaras Adas Jakubauskas aktyvus istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų narys: LDK ponų tarybos, VšĮ LDK atminties rūmų valdybų narys, Šv. Adalberto-LDK riterių ordino Garbės narys, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vienas iš steigėjų. Nuo 2003 metų A. Jakubauskas yra Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas.

Centras tiria visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas, 1920–1939 m. Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytą politiką bei pasipriešinimo jai procesus, Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, 1990–1991 m. SSRS vykdytą agresiją ir jos padarinius atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, inicijuoja genocido organizatorių ir vykdytojų veiksmų teisinį įvertinimą.

Komentaras (0) Peržiūros: 303

 

Gerb. KILMINGIEJI,

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA, LDK ATMINTIES RŪMAI, ŠV. ADALBERTO LDK RITERIŲ ORDINAS IR LDK PONŲ TARYBA
sveikina visus KILMINGUOSIUS narius su KOVO 11-ąją!
Su Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĖS atkūrimo 30-mečių!

Komentaras (0) Peržiūros: 261