Untitled Document

siena

velykos1 

Didžiai Gerbiami Ponai ir Ponios, Damos ir Riteriai,

„Velykos - akmenų nuritinimo nuo širdies šventė.

Velykos mus moko, jog tikintysis tik trumpam sustoja kapinėse,

nes yra kviečiamas eiti kartu su Gyvuoju.

Paklauskime savęs: kur link gyvenime einame?“, - sakė Popiežius Pranciškus.

Būdami su Prisikėlusiuoju Kristumi, kasdien dalinkime

Meilę, Žmogiškumą ir Tikėjimą kiekvienam, esančiam šalia.

Linksmų šventų Velykų. Aleliuja.

                         

Kan. Stanislovas Krumpliauskas
LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA
ŠV. ADALBERTO LDK RITERIŲ ORDINAS
LDK PONŲ TARYBA
LDK ATMINTIES RŪMAI

Komentaras (0) Peržiūros: 856

 

Apdovanota Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino narė

2024 03 18 Panevėžio kultūros centre buvo įteikti LR Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Už savanorystės kultūros sklaidą šis apdovanojimas įteiktas ir  Šv. Adalberto - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - riterių ordino narei poniai Irenai Duchovskai. Medalį įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Ceremonijoje dalyvavo daug Irenos Duchovskos pažįstamų ir draugų, tarp ju ir Šv. Adalberto -Lietuvos Didžiosio Kunigaikštystės - riterių ordino nariai bajoras (h. Syrokomlia) Vladislavas Goštautas ir ponia Regina Goštautienė.

Ponia Irena Duchovska dešimties knygų autorė, garsinanti Liaudos ir Nevėžio krašto kultūrinį palikimą, Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė, lenkų kultūros dienų ir švenčių rengėja, besidomintiems Lietuvos lenkų kultūra rengianti stovyklas, žygius, plenerus, literatūrinius susitikimus, koncertus, yra subūrusi lenkų dainos ansamblį „Isa“. 

bite apdovanojimas

Komentaras (0) Peržiūros: 907

 

Didžiai Gerbiami Ponai ir Ponios, Damos ir Riteriai, 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas – didelė Dievo dovana tautai. Šiandien daugelis tvirtina, jog pavargo nuo korupcijos ir suktybių.  Atrodo, pavargsta nuo laisvės.  

Okupacijos metais buvome arčiau prie Viešpaties nei dabar. Gavę Nepriklausomybę, pradėjome gyventi be Dievo, tikėdami, jog savo jėgomis susikursime gerbūvį.

Tikintis žmogus turi pasitikėti Dievu labiau nei žmonėmis, partijomis ir jų pažadais. Ypač aktualu šiandien, kai esame ant rinkimų slenksčio.

Nepamirškime Viešpaties žodžių: „Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“. (Jn 15, 5)

LAISVĖ – tai mūsų sąžinė, pareiga, atsakomybė prieš Dievą ir Žmogų.

Kovo 11-osios proga linkiu mums visiems stiprybės ir Dievo palaimos.

Kan. Stanislovas Krumpliauskas

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 

Komentaras (0) Peržiūros: 762

 

2023 09 29 d. Vilniuje, meno galerijos „Kunstkamera“ patalpose įvyko LDK istorinės atminties organizacijų nario Virgilijaus Norvaišos meno kolekcijos albumo pristatymas ir paroda. Surinkti Prano Gailiaus (1928-2015), Lino Katino (1941-2020), Heinz-Hermann Jurczek (g. 1954), Romualdo Petrausko (1958-2021), Arvydo Stanislavo Každailio (g. 1939) darbai. Albumo sudarytoja Jolanta Lebednykienė. Kolekciją aptarė albumo teksto autoriai akademikas Antanas Andrijauskas, prof. dr. Raminta Jurėnaitė, Kristina Liepinaitė, dr. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, dr. Ramutė Rachlevičiūtė ir kt.

Ženklią vietą rinkinyje užima dailininko, grafiko Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Garbės nario, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus (1999) ir Komandoro kryžiaus (2023) kavalieriaus darbai. Gausus meno žinovų ir mylėtojų būrys, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino atstovai sveikino Virgilijų Norvaišą, jo žmoną Daivą ir dukrą Elviną, surinkus gausią ir vertingą kolekciją.

  

Komentaras (0) Peržiūros: 515

 

kazdailis

2023 07 06 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje garbingu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi už indėlį į Lietuvos heraldiką, už aukšto meniškumo ir profesionalumo heraldikos objektus, už modernios Lietuvos heraldikos mokyklos sukūrimą ir puoselėjimą apdovanotas dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius Arvydas Stanislavas KAŽDAILIS.

Nuoširdžiai sveikiname Arvydą Každailį - Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, aktyvų LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų narį, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narį, Lietuvos heraldikos komisijos narį.

Komentaras (0) Peržiūros: 431