Untitled Document

siena

Didžiai Gerbiami LDK Bajorai, Kilmingieji, šv. Adalberto Riteriai, Damos, Ponai ir Ponios,

Pasisukus metų ratui, mes vėl sustosime prie Prakartėlės, prisimindami vieni kitus ir tuos, kurie išėjo Anapilin. Ak tas laikas nemarus. Jis neša mus visus į Amžinybę. Tačiau kol plaka širdis, pasidžiaukime gyvenimu ir švenčių šviesomis. O svarbiausia artėjančiu Lietuvos Šimtmečio žiedu.
Jeigu buvo atkurta Nepriklausomybė, jeigu Lietuvos laisvė nepražuvo, tai čia didelė dalis nuopelnų yra ir LDK bajorų palikuonių, kurių kraujuje dega narsa, išdidumas – nevergauti bet kokiam okupantui. Todėl parašykime mes drauge laišką Lietuvai, prisikėlusiai iš pelenų, kad ji pražystų krikščioniška meile, pasiaukojimu ir solidarumu. O svarbiausia, kad suvoktume: tautos ateitis priklauso nuo Kristaus palaimos.

O Kūdikėli Kristau, palaimink savo ranka mus visus: jaunas šeimas, vaikus ir mūsų senelius, kad mes atgimtume tikėjime, vilty ir meilėje? Kai nugalime sunkumus, atleidžiame nuoskaudas, kai kiekvienas atliekame nuoširdžiai savo luomo pareigas, tada mes rašome laišką, tau, Tėvyne. Kasdienybėje ir šventėje tu mums esi visada graži, o ypač prie kalėdinės eglutės.
O siunčiant naujametinius sveikinimus, pasidalinkime krikščioniškos laimės linkėjimais: lai šviečia Betliejaus žvaigždė mūsų gyvenimo kelionėje. Laimingų Jubiliejinių 2018 Metų.

 Pagarbiai LDK vyr. kapelionas kan. Stanislovas

Komentaras (0) Peržiūros: 72

G E R B I A M I      L D K    K I L M I N G I E J I ,

      ŠI  INFORMACIJA  SKIRTA  VISIEMS  LIETUVOJE  IR  UŽSIENYJE GYVENANTIEMS  LDK  KILMINGIESIEMS.

      2018-aisiais pradedame ruošti visų Lietuvoje gyvenusių kilmingų giminių enciklopedinį žinyną. Leidinio tikslas – susisteminti visas LDK laikais dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusias kilmingas gimines, pateikti glaustą informaciją apie jų palikuonis mūsų dienomis.
     Jau nuo šiandien kviečiame visus paruošti glaustą savo giminės aprašymą ir perduoti jį leidėjams. Leidėjai gali parašyti Jūsų giminės istoriją, jei pateiksite atitinkamos informacijos apie ją.

     GIMINĖS APRAŠYME TURĖTŲ  BŪTI :

-          Trumpa giminės istorija, protėvių nuopelnai;
-          Giminės palikuonys mūsų laikais ( jų vardai, pavardės, pasiekimai, nuopelnai ir pan., - Jūsų pačių nuožiūra);
-          Giminės (giminių) herbai su pavadinimais

Jei kas pageidautų, gali į leidinį dėti savo giminės medį ar giminių nuotraukas (senovines, šiuolaikines).

Skaityti daugiau Komentaras (2) Peržiūros: 627

 skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

2017-11-14 Kauno raj.  Raudondvario pilyje įvyko  konferencija “Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais”, kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms... - skelbia Lietuvos žydų litvakų bendruomenė

 

Komentaras (0) Peržiūros: 97

LDK istorinės atminties organizacijų iniaciatyva 2017 metais išleisti sidabruoti ir numeruoti TADO KOSCIUŠKOS VARDO GARBĖS APDOVANOJIMAI.

Dėl apdovanojimo tvarkos ir sąlygų kreiptis į LDK Atminties rūmų vadovą Danielių Vervečką tel. 8 686 04 624.

Medalio sertifikatas

Komentaras (0) Peržiūros: 807

Išleistas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1. Žurnalo apimtis 120  psl., kaina 16 eurų.  Užsakius bus atsiųstas paštu. Platinamas bus tik per  draugiją. Norintys įsigyti, kreiptis į LDK Atminties rūmų direktorių Danielių Vervečką, tel. 8 686 04 624

Žurnalą galima bus nusipirkti ir Vilniuje, LGHD ir LDK Atminties rūmų renginiuose.

 zurnalas1 virseliai

 KLAIDŲ ATITAISYMAS
Apgailestaujame, kad žurnalo "GENEALOGIJA IR HERALDIKA" (2017, nr.1) 89-90 psl. sumaišyti vietomis Dilevičiaus-Taminsko, Stankūno-Šemetos, Šemetos-Šimkavičiaus, Šimkavičiaus-Stankūno herbai, be to, yra korektūros klaida PALEVIČIAUS pavardėje. Labai atsiprašome. Kai išleisime kitą žurnalo numerį, iš naujo atspausdinsime herbams skirtus puslapius, o kol kas juos pateikiame mūsų tinklalapyje.
Leidėjai

Komentaras (0) Peržiūros: 739