Untitled Document

siena

2017 spalio 14 d., šeštadienį, 13:30 val., istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (Papilio g. 7, Kaunas) vyks renginys,

skirtas paminėti Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Numatoma Šv. Mišių auka, naujų narių priėmimas į LDK atminties organizacijas, Kilmės liudijimų įteikimas, inscenizuotas XVIII a. pab. – XIX a. pr. karių pasirodymas, nusipelniusių asmenų apdovanojimas LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva įsteigtu Tado Kosciuškos vardo garbės medaliu.
     Tadas Kosciuška (1746 – 1817) – Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), generolas, vyriausiasis ATR 1794 metų sukilimo vadas. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą.

Asmenys, norintys gauti kilmę patvirtinančius dokumentus ir insignijas šiame renginyje, prašymus ir savo dokumentus turi pateikti iki spalio 1 d.

Komentaras (0) Peržiūros: 216

į renginį, vyksiantį Kaune 2017 m. rugsėjo 29 d. (penktadienį), skirtą Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimo
lentelės atidengimui ir totorių apsigyvenimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 620 metų jubiliejui paminėti.

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Kauno apskrities totorių bendruomenė

Programą skaityti kvietime

Komentaras (0) Peržiūros: 52

Išleistas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1. Žurnalo apimtis 120  psl., kaina 16 eurų.  Užsakius bus atsiųstas paštu. Platinamas bus tik per  draugiją. Norintys įsigyti, kreiptis į LDK Atminties rūmų direktorių Danielių Vervečką, tel. 8 686 04 624

Žurnalą galima bus nusipirkti ir Vilniuje, LGHD ir LDK Atminties rūmų renginiuose.

 zurnalas1 virseliai

 KLAIDŲ ATITAISYMAS
Apgailestaujame, kad žurnalo "GENEALOGIJA IR HERALDIKA" (2017, nr.1) 89-90 psl. sumaišyti vietomis Dilevičiaus-Taminsko, Stankūno-Šemetos, Šemetos-Šimkavičiaus, Šimkavičiaus-Stankūno herbai, be to, yra korektūros klaida PALEVIČIAUS pavardėje. Labai atsiprašome. Kai išleisime kitą žurnalo numerį, iš naujo atspausdinsime herbams skirtus puslapius, o kol kas juos pateikiame mūsų tinklalapyje.
Leidėjai

Komentaras (0) Peržiūros: 524

Maloniai prašome visus Kilmingųjų susivienijimo ir Kilmingųjų palikuonių bendrijos narius iki 2016 m.
rugsėjo 1 d.
susimokėti nario mokesčius. Kylus neaiškumams, kreiptis pas šių organizacijų kanclerius,  - informacija Kontaktų puslapyje.

Tikrųjų narių sąrašas bus skelbiamas svetainėje.

Komentaras (0) Peržiūros: 1530