Untitled Document

siena

Kaip įstoti į Kilmingųjų susivienijimą

KPB liudijimas

 

LDK Kilmingųjų susivienijimas išduoda tokio pavyzdžio Kilmės liudijimus.

Norintys įstoti į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų susivienijimą privalo turėti Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos išvadą, užpildyti prašymus bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti.

 Atsisiųsti prašymus ir anketą

Stojamasis ir nario mokesčiai  -  bus patvirtinti suvažiavimo metu

Kreiptis į LDK Kilmingųjų susivienijimo vadą Tadą Sudnicką, tel. +370 620 77 979

Kilmės aktas įteikiamas Ilonai Sapinskai, 2013 m. liepos 20 d. 

liudijimas