Untitled Document

siena

PONŲ TARYBA

PONŲ TARYBOS VADOVYBĖ

 Pareigos  Vardas, Pavardė El. paštas  Telefonas 
LDK PT Valdybos vadovas  Grafas Anton von Gravrock anton.von.gravrockkilmingieji.lt +370 614 39 882
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas  Raimundas Charževskis raimundas.charzevskiskilmingieji.lt +370 655 56 231 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotoja kultūros reikalams  Kristina Giedraitienė kristina.giedraitienekilmingieji.lt +370 610 13 627 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams  Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204 
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui  Edmund Volochovič edmund.volochovickilmingieji.lt +370 699 16 581
LDK PT Kancleris  Artūras Giedraitis arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610 
LDK PT Vicekancleris Artūras Rukas Daujotis arturas.rukas.daujotiskilmingieji.lt +370 650 12 521 
LDK PT Iždininkė  Vilija Grigalevičienė vilija.grigalevicienekilmingieji.lt  +370 620 72393 
       
LDK PT Vyr. vėliavininkas  Paulius Stanišauskas paulius.stanisauskaskilmingieji.lt +370 686 82 818 
 LDK PT Vėliavininkas  Romualdas Liudvikas Jakubonis romualdas.jakuboniskilmingieji.lt +370 647 30 913
LDK PT Apdovanojimų teikimo komisijos pirmininkas  Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
LDK PT Kapelionas Saulius Paulius Bytautas saulius.bytautaskilmingieji.lt +370 682 60 227