Untitled Document

siena

2017-09-02 Kaune, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje įvyko LDK istorinės atminties organizacijų išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo LDK AR, totoriaiLDK KS, LDK KPB, LGHD, Šv. Adalberto-LDK-Riterių Ordino, Jotvingių Kryžiaus Ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos atstovai.

Aptarti organizaciniai klausimai, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos (LTBS) kvietimu ir vadovaujantis KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS nuostatomis, bendru sutarimu nutarta aktyviai dalyvauti 2017 09 29 Totorių buvimo Lietuvoje 620-ųjų metinių minėjime ir paminklinės lentos atidengime 1941 m. birželio sukilimo dalyviui Aleksandrui Tuhan-Baranauskui bei Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių paminėjimo renginyje 2017 m. spalio 14 d. Kaune. Renginių programos bus tikslinamos ir skelbiamos visų organizacijų tinklapiuose. Pritarta Tado Kosciuškos vardo garbės medalio įsteigimui.

2017 08 18-22 dienomis LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje.

1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern  e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės  Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath). Daugiau skaityti.

2017-08-19 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija. Daugiau skaityti

2017 m.  rugpjūčio  13-14 d.  Kaune, Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Dalyvavo ir KABD Vadas Andrius Krivickas. Svečiams papasakota apie Lietuvos Kilmingųjų organizacijų veiklą, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos  kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

I nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
II nuotrauka: iš kairės HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, SG Grafienė Violeta  Gravrock.
III nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
IV nuotrauka: iš kairės  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.HSH, Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.
V nuotrauka: iš kairės LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, KABD Vadas Andrius Krivickas,  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg, SG Grafas Anton von Gravrock.  

Read More: 2017 m. kronika

2015-10-03 Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys - suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Buvo įteikti kilmės dokumentai, patvirtinti nauji herbai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos ir Kilmingųjų susivienijimo nariams, vyko Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos ceremonialas bei naujų riterių titulavimas, pasirašyta bedradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties rūmai), Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų organizacijų

Fotografavo A. Musteikienė, E.Matulevičius, R.Bimba
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą (1 val. 24 min)

2015-09-20 Agluonoje (Latvija) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai.
Prieš kelis metus vykusiame paminklo konkurse, kuriame dalyvavo devyni Lietuvos ir Latvijos skulptoriai, geriausiu buvo pripažintas skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu parengtas paminklo projektas.

Atidaryme dalyvavo LDK istorinės atminties organizacijų atstovai

po mišių
kardinolai Degutis atidengta

Fotografavo Česlav Malevskis. Žiūrėti S. Kubecko filmuotą medžiagą

2015-01-17 įvyko koordinacinis organizacijų susitikimas. Dalyvavo:

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) taryba,
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS) nariai,
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB) nariai,
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'' atstovai, bei kiti svečiai

Read More: 2015 m. kronika

2014-09-05 Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga įrengė memorialinę lentą, skirtą buvusiam muftijui (vyriausiajam musulmonų dvasininkui), humanistui, dr. Jokūbui Šinkevičiui. Lenta įtaisyta ant pastato, kuriame 1926 – 1944 m. veikė musulmonų aukščiausioji dvasinė valdyba – muftiatas, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje.

2014-07-20 trys herbaoVilniaus Universitete vyko tradicinis šventinis renginys: Kilmės liudijimų ir LGHD nenominuotų herbų (šeimos ženklų) įteikimas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams, pasirašytos KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS originalų įteikimas pasirašiusioms šalims. Nusipelniusiems asmenims buvo įteikti grafiko A.Každailio sukurti medaliai už indėlį į LDK kultūros ir istorijos paveldo puoselėjimą.
Po iškilmingos dalies VU kieme vyko šarvuotų riterių pasirodymas.
Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už protėvius. Universiteto kavinėje svečiai vaišinosi vynu bei skaniais patiekalais. Žiūrėti filmo santrauką


2014-07-06 Valstybės dienos proga Biržuose atidengtas Salaspilio mūšį įamžinantis paminklas. Iškilmingą paminklo atidengimą lydėjo teatralizuota istorinė improvizacija ir senovinės patrankos šūviai.

Salaspilio mūšis įvyko 1605 m. rugsėjo 27 d. Tai didžiausias mūšis 1600–1611 m. kare su Švedija, kuri siekė užimti rytinį Baltijos jūros pakraštį, taip Baltijos jūrą paversdama savo vidaus ežeru. Didelėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pastangomis švedų invazija į tuometinę Livoniją (daugiausia dabartinė Latvijos teritorija) buvo sustabdyta. Salaspilio mūšyje Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos Karalystės kariuomenę, vadovaujamą Švedijos karaliaus Karolio IX.

embed video plugin powered by Union Development
Read More: 2014 m. kronika

2013-12-14 įvyko koordinacinis susitikimas. Dalyvavo:

susitikimas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD),
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS),
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB),
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'', bei
Vilniaus krašto bajorų sąjungos
kitų organizacijų aktyvas ir tikrieji nariai

Kalba Lietuvos kraštotyros draugijos narys A.Pileckis, fotografavo A.Musteikienė

apžvelgta visuomeninių organizacijų bendra koordinuota veikla 2012 -2013 m. , numatytos bendradarbiavimo ir bendros jungtinės galimos veiklos perspektyvos / kalbėjo: VŠĮ ,, LDK Atminties rūmų'' direktorius ir LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jokubauskas, LDK KS vadovas Stasys Bakevičius, VKBS kancleris Tauras Budzys ir vado paduotojas Bogdanas Girevičius, Lietuvos karaimų ir kraštotyros organizacijų atstovai.

  • įvertinus atliktą ir atliekamą veiklą, nuspręsta apie tolimesnių veiksmų koordinavimą.
  • nuspręsta sudaryti bendriems organizacijų (asociacijų) veiksmams koordinuoti ir derinti koordinacinę darbo grupę, suteikiant jai įgaliojimus parengti pagrindines veiklos nuostatas su visų bendroje jungtinėje veikloje dalyvaujančių asociacijų vadovybe ir jas suderinus, koordinuoti ir kontroliuoti programinių nuostatų įgyvendinimą. Organizacijų vadovybei pasiūlyti po du asmenis į tarybą.
  • svarstyta reali galimybė dėl LDK KS ir LDK KPB narių regalinių, simbolinių ženklų PAŽYMĖJIMŲ pakeitimo į SIMBOLINIO LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PILIEČIO PASĄ (ji numatyta ir teisiškai registruota Lietuvos juridinių asmenų registre nr. Į 302760752-2.1.8 ), atitinkamai pateikiant kelių kalbų variante.

2013-11-10 vyko susitikimas su baltarusių šliachtų atstovais. Dalyvavo: LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LDK KS vadovo pavaduotojas Tadas Navsutis, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, LGHD tarybos koordinatorius Kazys Tracevskis, M.Riomerio universiteto prof. dr. Tadas Sudnickas, istorikas Emilis Songaila. Baltarusių šliachtų organizacijos susijunguisos į vieną bendruomenę, kuriai vadovauja Igoris Čekalovas, aktyviai veikia heraldikos, genealoginių tyrimų, kultūros, meno, turizmo, kraštotyros srityse, rengia įvairius renginius ir nori bendradarbiauti su mūsų giminingomis organizacijomis tose pačiose srityse.

Read More: 2013 m. kronika

 

2012 m. rugpjūčio 18 d.  Pivašiūnuose vyko Žolinės - Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai. Nuvykę į Pivašiūnus, dalyviai kolona su vėliavomis ir kita atributika keliavo į bažnyčią, po mišių - prie Ilgio ežero, kur buvo koncertas, diskoteka, šventinis fejerverkas.

Žolinės Pivašiūnuose

Renginį organizavo Alytaus r. savivaldybė, Kaišiadorių vyskupija, VšĮ "LDK atmintis", LGHD.

Pivašiūnuose į aštuonias dienas trukančius Žolinės atlaidus kasmet susirenka apie 30 tūkst. tikinčiųjų. Ant kalvos stovinčią Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, garsėjančią Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, aplanko Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai.

2012 m. liepos 14 d.  Iškilmingas kilmės liudijimų įteikimo renginys  prasidėjo mišiomis  Šv.Jonų bažnyčioje. Visus įeinančius prie universiteto vartų pasitiko klubo "Viduramžių pasiuntiniai" riteriai. Po mišių vyko teatralizuotas riterių pasirodymas Universiteto kieme.

Aktų įteikimo ceremonija vyko Vilniaus universiteto teatro salėje.  Renginį vedė LGHD Dokumentų patikros komisijos kancleris Vytautas Saulevičius, kalbėjo svečiai: LGHD garbės nariai Undinė Nasvytytė, Edmundas Rimša, LGHD narys Jonas Ragauskas, LGHD DP komisijos pirmininkas  ir VšĮ "LDK atmintis" direktorius Danielius Vervečka. Kilmės liudijimai buvo įteikti 76  asmenims, vienam - herbo liudijimas.

Grojo Vilniaus medžiotojų pučiamųjų ragų orkestras. Pasibaigus įteikimui gavusieji aktus, jų svečiai, LGHD nariai susirinko Šventinė taurei Universiteto restorane