Untitled Document

siena

2018 09 09 aplankytas garbaus amžiaus Dzūkijos partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras, gyvenantis Kasčiūnų kaime. Tarp svečių buvo Marijampolės atsargos karininkų sąjungos vadovas leitenantas Anicetas Varnas, generolo Teodoro Daukanto jūrų kuopos šauliai Sigitas Savickas ir Petras Baranauskas iš Čikagos (JAV), Istorinės atminties organizacijų atstovas Artūras Giedraitis, dimisijos majoras Gintautas Jasaitis, atsargos viršila Romas Žemaitis, atsargos viršila Viktoras Rimša, savanoris kūrėjas Vidmantas Alesius,  Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Kauno regiono skyriaus pirmininkė Kristina Giedraitienė ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė Rita Lysenko.

Šie metai paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, ta proga legendiniam Dzūkijos partizanui buvo įteiktas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vado dms. br. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo medalis.

Šioje sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, joje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

Atvykusius svečius J. Jakavonis-Tigras su šeima labai šiltai priėmė, mielai pasakojo prisiminimus iš pokario laikų, nuožmių kautynių su okupantais epizodus. Po malonaus bendravimo ir įvairiausių išgyvenimų kupinų pasakojimų varėniškė, „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė R. Lysenko svečius palydėjo iki Merkinės kryžių kalnelio, kur buvo pagerbti žuvę partizanai.

Naudota  Varėnos krašto bendruomenės laikraščio „Giružis“ žurnalistės Živilės Puidokaitienės medžiaga. Nuotr. Ritos Lysenko, Kornelijos Giedraitytės.

  

 

 

2018 09 08  Kauno raj., Žalgirio pergalės parke,  iškilmingai pagerbti 1918 m. vasario 16 d. Nutarimo dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo signatarai – pasodinta 20 lietuviškų ąžuolų alėja, prie kiekvieno medelio įrengtą lentelė lietuvių ir anglų kalbomis su signataro atvaizdu ir trumpa biografija bei bendras stendas. Unikalu tai, kad medelius sodino vienoje vietoje susirinkęs gausus būrys signatarų giminaičių. Jų pasakojimuose, prisiminimuose apie garbius protėvius  atgijo, regis, dar tokia netolima praeitis. Šventėje dalyvavo įvairių istorinę Lietuvos Valstybės praeitį puoselėjančių organizacijų nariai, visus susirinkusius į Lietuvos didžiavyrių pagerbimo šventę sveikino LR Seimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė p. Jūratė Caspersen, Kauno rajono savivaldybės atstovai, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė (beje, šios elitinės bibliofilinės visuomeninės organizacijos nariais tarpukariu buvo net 4 Signatarai), kiti garbūs svečiai, aukure įsižiebė ugnis, jaunųjų šaulių perduota nuo amžinosios ugnies memorialo Nežinomam kariui, nuaidėjo šaulių dedikacinės salvės. Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ prezidentas Gintautas Tamulaitis dėkojo ir atminimo dovanas įteikė unikalios Signatarų alėjos įrengimo partneriams, rėmėjams, signatarų giminaičiams.

 

 

Nuotraukos Dalios Poškienės, Kornelijos Giedraitytės

 

 

      2018 m. vasario 16 d. Kudirkos Naumiestyje buvo atidengtos atminimo lentos Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams – jų tarpe įrašyti Jonas ir Antanas Geležiūnai – Kristinos Giedraitienės, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos narės ir LGHD tarybos narės, močiutės broliai. Džiaugiamės bendradarbiavimu su Kudirkos Naumiesčio seniūnija, įamžinant protėvių atminimą.

Nuotraukų autorius Kazys Daugėla

Read More: Atminimo lentos Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams

2018 01 07  Kaune įvyko jungtinis LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.
    Dalyviai rinkosi Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kur  šv. Mišias  aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas. Šventės dalyvių atstovai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, LDK atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka, šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis, Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties  priedą dėl šio labdaringo renginio programos.
    Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.
    Ceremonijos metu  grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų  šarvuotų riterių klubo "Antikos karys" riteriai.

Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

    Šventė tęsėsi  restorane „Miesto sodas“.
Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta  poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų  atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.
    Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos  skirtos  seserų saleziečių globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo  žinoma  menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino  ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo. Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą