Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Jei norite tapti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariu, atsisiųskite ir užpildykite prašymus bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti.

Atsisiųsti prašymus  ir anketą  


K
ilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS pagal VYRIŠKĄ liniją

Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(lietuvių kalba)
Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(anglų kalba)
Kilmingojo palikuonio LIUDIJIMAS
pagal MOTERIŠKA linija
(lietuvių kalba)

 

 

Užpildę prašymus susisiekite su mumis:

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, tel. +370 686 04 624

 

pasas ženkliukas

Naujai stojantiesiems kartu su Kilmės liudijimais bus įteikti LDK piliečių simboliniai pasai ir emaliuoti, paauksuoti insigniniai, vardiniai, numeruoti ženklai. Kilmės liudijimo, LDK piliečio simbolinio paso ir insigninio (regalinio) ženklo numeracija sutaps.

 

2018 07 15  Raudondvaryje įvyko LDK ponų tarybos, VšĮ Raudondvario dvaras ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos organizuotas iškilmingas tarptautinis  renginys ir Kilmės liudijimų įteikimas naujai legimituotiems nariams, kuriame dalyvavo virš 170 svečių iš Lietuvos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti .

Iškilmingame renginyje dalyvavo garbingi svečiai kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai. 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos nutarimas skelbti paveldimą konstitucinę monarchiją Lietuvoje, karaliumi  Mindaugu II kviečiant tapti  vokietį Herzogą Wilhelm`ą von Urach‘ą (vok. Fürst Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg II. Herzog von Urach).

Akimirkos iš renginio ir padėka LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovui p. Danieliui Vervečkai nuo kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos.

 

 

2018-02-10 Šakių raj. Lekėčiuose vyko penktasis pėsčiųjų žygis „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“, kuris buvo skirtas Lietuvos laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos vadui aviacijos majorui Zigmui Drungai-Mykolui Jonui (1945-1946 m.) atminti“.

Kelios nuotraukos iš renginio.
Raimundas Kaminskas

2017 m. rugpjūčio 19 d. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija.

Nuo JKRO įkūrimo tuoj bus  530 metų. Todėl yra natūralu, kad į Kražius, į Ordino buvusią sostinę, šį šeštadienį buvo susirinkę ordiniečiai iš visos Lietuvos. Iškilmingos šv.Mišios istorinėje bažnyčioje, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, uniformuotų narių eisena miestelio gatvėmis ne tik pagyvino Kražių kasdienybę. Senasis ordinas  pasipildė naujais nariais, iškilmingai prisiekusiais šventovėje. Tai Gintautas Andrišėnas, Vida Brazauskienė, Virginijus Povilūnas bei Juozas Slabada.  Šv. Krikšto sakramentas buvo suteiktas JKRO magistro Artūro Ruko Daujočio sūnui Žygimantui Jonui (2011 g.), kurio krikšto tėveliai buvo JKRO kancleris kun. br. Saulius Bytautas OFM bei bajoraitė Inesa Samulytė.

 Dalis JKRO narių  pasirašė po prašymo tekstu, kad  kankiniui kun. Stanislovui Pijui Rimkui (1912- 1942) būtų pradėta Beatifikacijos byla.

Read More: Jotvingių kryžiaus riterių ordino narių iškilminga inauguracija