Untitled Document

siena

2018 07 15  Raudondvaryje įvyko LDK ponų tarybos ir VšĮ Raudondvario dvaras organizuotas iškilmingas tarptautinis  renginys, kuriame dalyvavo virš 170 svečių iš Lietuvos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti. Valstybei ir tautai reikšmingų datų minėjimas leidžia  įsigilinti į praeities verpetus, naujai pažvelgti į tų dienų problematiką.  

Šių istorinių įvykių minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje aukojo  kun. Saulius Paulius Bytautas OFM. Renginio organizatoriai ir kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai bažnyčios šventoriuje iškilmingai padėjo gėles prie grafų Tiškevičių panteono.

 

Pradėdamas renginį Kauno raj. Raudondvario pilyje, sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos valdybos vadovas, pažymėdamas, kad šiandien minimas ir kiek primirštas 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos nutarimas skelbti paveldimą konstitucinę monarchiją Lietuvoje, karaliumi  Mindaugu II kviečiant tapti  vokietį Herzogą Wilhelm`ą von Urach‘ą (vok. Fürst Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg II. Herzog von Urach).

 „Lietuvos Valstybės Taryba pasisako už greitą Lietuvos Valstybės atstatymą ir Lietuvos vyriausybės suformavimą, tuo pačiu išrenka Hercogą Vilhelmą von Urach, Viurtembergo Grafą, Lietuvos Karaliumi ir prašo jį kuo greičiau užimti Lietuvos sostą Vilniuje“ (Ištrauka iš Lietuvos Valstybės Tarybos laiško Vokietijos reichskancleriui, 1918 m. liepos 13 d., LCVA f. 1014, ap. 1, b 28).

Istorinė įvykio reikšmė, aplinkybės tuometės Europos įvykių kontekste nagrinėtos straipsniuose ir monografijose. Vis dėlto 100 metų sukaktis – gera proga atsiversti archyvuose nugulusių dokumentų knygas, domėtis, atrasti... Štai keli įdomūs paragrafai, anuomet turėję tapti būsimosios monarchijos statydinimo pamatu:

(...)                                   

IV Karalius užimdamas sostą prisiekia laikytis konstitucijos, ginti Lietuvos nepriklausomybę ir teritorinį integralumą.

V   Karalius ministrais ir kitais aukštais tarnautojais skiria tik lietuvius, kurie moka lietuvių kalbą.

VI  Karalius prižada ginti tikėjimo laisvę.

 (...)

VIII Karalius su visa šeima gyvena Lietuvoje, be Tautos atstovybės pritarimo negali ilgiau kaip du mėnesius per metus būti užsienyje.

IX  Lietuvių kalba yra ne tik oficiali Valstybės kalba, bet ir rūmų kalba.

X  Rūmų tarnautojais karalius  skiria tik lietuvius, kurie moka lietuvių kalbą. Pirmus 5 valdymo metus karalius gali skirti rūmų tarnautojais užsieniečius, bet jų skaičius negali viršyti trečdalio visų rūmų tarnautojų.

XI  Karaliaus vaikai turi mokytis lietuviškose mokyklose ir gauti išsilavinimą Lietuvoje. Po studijų baigimo Lietuvoje, jie gali tęsti studijas užsienyje.(...)

Šių Lietuvos archyvuose saugomų dokumentų tekstų, lietuvių ir vokiečių kalbomis skaitomų renginio vedančiojo Viliaus Kaminsko ir VDU magistrantės Emilijos Giedraitytės, klausėsi kunigaikščių von Urach‘ų šeimos palikuonys, LDK istorinį paveldą puoselėjančių organizacijų nariai,  prisimindami svarbią Lietuvos ir Vokietijos savitarpio bendradarbiavimo datą. Kunigaikščių von Urach‘ų šeimos atstovams buvo įteikti segtuvai su Lietuvos Tarybos dokumentų kopijomis. Savo ruožtu, svečiai, tardami sveikinimo žodį, LDK ponų tarybos vadovams įteikė padėkas ir dovanas iš asmeninių šeimos archyvų - hercogo Wilhelm‘o von Urach‘o (1864-1928) portretą, istorinių dokumentų rinkinius.

Iškilmingos ceremonijos metu LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka naujiems nariams įteikė Kilmės liudijimus ir simbolinius LDK piliečio pasus.

Konferencijos metu didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė pranešimai istorine tematika.

Doktorantas Eimantas Gudas išsamiai aptarė Lietuvos monarchų ir didikų genealoginius ryšius su Vokietijos monarchais bei aukštąja aristokratija. Istorinės minimo įvykio aplinkybės apžvelgtos prof. dr. Valdo Rakučio paskaitoje „Pirmasis pasaulinis karas ir Urachų karūnavimo byla“. Pranešimus į anglų kalbą vertė dr. Nijolė Čiučiulkienė. Pranešėjams buvo įteiktos LDK ponų tarybos padėkos. Už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą Kauno miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius prof. dr. Vladui Rakučiui įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalį, o LDK ponų tarybos valdybos vadovas LDK atminimo medaliu už istorinės atminties puoselėjimą apdovanojo doc. dr. Nijolę Čiučiulkienę.

Šventinę nuotaiką kūrė Kauno valstybinio Muzikinio teatro styginių kvartetas (vadovas Povilas Grigas), iškilmingos  vakarienės metu Raudondvario oranžerijos restorane pasidžiaugta istorinio praeities paveldo puoselėjimu. „Lietuvos nepriklausomybė tegu tęsiasi amžinai.!..“,- linkėjo 1918 m. išrinktojo karaliaus Mindaugo II-ojo anūkai - Wilhelm Albert V. Herzog von Urach,  Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg su sūnumi Wilhelm Karl Fürst von Urach Graf von Württemberg ir Inigo Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Danielle Fürstin von Urach Gräfin von Württemberg Freiin von und zu Bodman.

Apie pergalingą Žalgirio mūšio baigtį, bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybių istoriją sveikinimo kalboje priminė Lenkijos kilmingųjų asociacijos narys p. Dariusz Karski.

Renginio dalyviai nuoširdžiai sveikino iniciatyvą suburti bendraminčius, aptarti, galbūt naujai modeliuoti istorijos tėkmės srautus, turėsiančius savas trajektorijas ir klausytojus jau 22-ajame šimtmetyje.                                             

Kristina Giedraitienė

LDK PT valdybos vadovo pavaduotoja

 

2017-08-18 - 2017-08-22 dienomis

     LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje. 1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath). Lietuvos Kilmingųjų organizacijų atstovai buvo iškilmingai pristatyti, susirinkusieji įdėmiai klausėsi Artūro Giedraičio sveikinimo kalbos ir pranešimo apie Lietuvos ir jos Kilmingųjų luomo istoriją, dar viduramžiais egzistavusius tamprius ryšius su Europos valstybėmis, atsiradusius tuokiantis LDK bei Lenkijos ir Europos valdančiųjų šeimų nariams. Susirinkusiems gerai žinoma LDK Valdovų Gediminaičių dinastija. Pokalbiuose buvo pabrėžta, kad Lietuvos ir Vokietijos Kilminguosius vienija bendras istorijos žinojimas, taip pat pastangos saugoti šeimos, giminės, valstybės senąjį paveldą. Sutarta, kad prasmingas yra tolimesnis Lietuvos ir Vokietijos organizacijų bendradarbiavimas, ypač tarp jaunųjų narių. Grafas Anton von Gravrogk bendrijos vadovams įteikė LDK Atminties organizacijų insigninius ženklus.
Lietuvos atstovai buvo pakviesti aplankyti kelias istorines giminių pilis.
      Iškilmingi pietūs surengti Lichtenšteino pilyje (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg). Pasakojama, kad nuo XI a. valdomą giminės pilį, protėvis Graf Wilhelm von Württemberg nutarė atstatyti XIX a.pradžioje, įkvėptas rašytojo Wilhelm Hauff romano "Lichtenstein" (1826). Dabartinio pilies šeimininko Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg sūnus Karl Philipp Fürst von Urach papasakojo šeimos ir pilies istoriją, parodė gausias ginklų, amunicijos, relikvijų, dokumentų kolekcijas. Dauguma eksponatų – XIV-XV a. Bavarijoje, Niederaichbach rūmuose (Schloss Niederaichbach – Landshut), šeimininkai Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg su žmona Uta Maria Fürstin von Urach pakvietė mus bendrai vakarienei su gimine. Kalbėta apie turtingą jų šeimos ir mūsų valstybių istoriją, pabrėžta būtinybė saugoti istorinį paveldą. Beje, ši Kilmingųjų šeima dosniai aukoja Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios atstatymui.
      Buvo organizuotos ekskursijos į Miuncheną, aplankant Bavarijos Karalių pilį ir parką (das Schloss und Schlosspark Nymphenburg), bei istorinį Bavarijos miestelį Landshut, apžiūrint senamiestį, bažnyčią (St. Martinskirche), Trausnitz pilį (Burg Trausnitz). Mieste išlikęs reikšmingas LDK istorinis pėdsakas. 1475 metais vyko didžiulė vestuvių puota: Bavarijos-Landshuto valdovas Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut (1455-1503) vedė LDK Valdovo Gedimino proproanūkę Jadvygą Jogailaitę (1457- 1502), Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio (1427 - 1492) dukrą. Sakoma, kad šventė trukusi devynias dienas, svečių susirinkę 9 tūkstančiai, o visi miestelėnai ir atvykėliai buvę dosniai vaišinami... Šiais laikais mieste kas ketveri metai vyksta įspūdinga šventė - šių vestuvių teatralizuota rekonstrukcija.
Kaip toli šuoliavo Lietuvos Vytis... Lichtenšteino pilies sienoje įamžintas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio atminimas – skulptūra ir herbas. Pastebėję jame Vytį, pakvietėme trumpai istorinei diskusijai ir pilies šeimininką Karl Philipp Fürst von Urach. Kunigaikštis pripažino, kad daugelį kartų praeidavęs pro šią vietą, nepastebėjo Vyties, tačiau nuo šiol šis herbas jam primins ne tik mūsų viešnagę, bet ir Lietuvos Valstybę...

Nuotrauka Nr. 1. Su Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos vadovais. Iš kairės Kristina Giedraitienė, Artūras Giedraitis, Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern, Franz-Josef Freiherr von der Heydte, Izabelė von Gravrogk, Grafas Anton von Gravrogk, Grafienė Violeta von Gravrogk.
Nuotrauka Nr. 2. Su Niederaichbach rūmų šeimininkais Uta Maria Fürstin von Urach (trečia iš kairės) ir Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg (ketvirtas iš kairės).
Nuotrauka Nr. 3. Prie Niederaichbach rūmų (Schloss Niederaichbach-Landshut).
Nuotrauka Nr. 4. Susitikimas su Kilmigaisiais: Curt-Hildebrand von Einsiedel Wolftitz (trečias iš kairės), Uta Maria Fürstin von Urach (ketvirta iš kairės), Amelie von Einsiedel - Wolftitz Fürstin von Urach, Gräfin von Württemberg (penkta iš kairės), Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg (stovi pirmas iš dešinės).
Nuotrauka Nr. 5. Prie Lichtenšteino rūmų (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg).
Nuotrauka Nr. 6. LDK Kazimiero IV Jogailaičio skulptūra ir herbas (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg).
Nuotrauka Nr. 7-8. Su Lichtenšteino rūmų šeimininku Karl Philipp Fürst von Urach (sėdi gale stalo).
Nuotrauka Nr. 9. Lichtenšteino rūmai (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg).

2017-08-13 Kaune, 2017-08-14 Trakuose ir Vilniuje

su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su   LDK Kilmingųjų susivienijimo , KABD atstovais. Svečiai domėjosi mūsų organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

Nuotraukose:  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg ir HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, LDK KS vadas prof. Tadas Sudnickas, SG Grafas Anton von Gravrogk ir SG Grafienė Violeta von Gravrogk, KABD vadas Andrius Krivickas.

2017-07-21 Kaune, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų  palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto - LDK - Riterių Ordino, KABD, Ponų Tarybos atstovai susitiko su Lietuvoje draugišku vizitu viešėjusiais, Vokietijoje gyvenančiais kilmingaisiais Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis.

1 nuotraukoje: iš kairės Grafas Anton von Gravrogk ir Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg.

2 nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrogk, Emilija Giedraitytė.

 

2018 05 20 Varšuvoje vyko Lenkijos kilmingųjų organizacijos Związek Szlachty Polskiej posėdis, kuriame dalyvavo LDK kilmingųjų susivienijmo nariai Czesław Malewski  ir grafas Anton von Gravrock. Su Lenkijos organizacijos vadovybe ir nariais aptartas tolimesnis bendradarbiavimas tarp abiejų organizacijų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos valdybos vadovas grafas Anton von Gravrock pakvietė Związek Szlachty Polskiej atstovus dalyvauti LDK ponų tarybos organizuojamame renginyje 2018 07 15  Raudondvario pilyje.

Po posėdžio vyko filmo apie 1863 metų sukilimą, "Oblicza Naszej i Waszej Wolności", rež. Edyta Maksimovič, perziūra. Šio filmo kūrime dalyvavo ir Lenkijos organizacijos konsultantas genealogijos ir heraldikos klausymais, KS narys Czesław Malewski. Po posėdžio ivyko iškilminga vakarienė.
Straipsnis apie susitikimą su Lietuvos atstovais lenkų kalba: 
http://szlachta.waw.pl/oblicza-naszej-i-waszej-wolnosci/nggallery/slideshow

Nuotraukose : 

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock, ZSP Vadas Michał Korsak, tarybos narys Dariusz Karski .

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock Varsuvos  ZSP skyriaus vadove Iwona Zawisza - Chrzanowska, ZSP Vadas  Michał Korsak, Czesław Malewski, ŽSP  tarybos nariai Dariusz Karski, Tadeusz Łaguna.
 

 

Simpoziumas „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“
Skiriama Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui
Organizatoriai: LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka
2018 gegužės 26 d.
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimos nuo seniausių laikų svariai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės kūrimo. Buvo steigiamos ir funduojamos mokyklos, remiama lietuviška spauda, statomos bažnyčios ir vienuolynai, o Carinės Rusijos okupacijos metais jų dvarai tapo susibūrimo vietomis to meto inteligentijai. Nemažai šių kilmingų šeimų narių tapo ir vienais pagrindinių Lietuvos valstybės atkūrimo architektų bei iškilių tarpukario Lietuvos visuomenės, mokslo, kultūros bei politikos veikėjų.

2018 05 26 d. LDK ponų taryba, kuri apjungia būrį LDK paveldu besirūpinančių kilmingųjų organizacijų narių, bei Kauno apskrities viešoji biblioteka organizavo simpoziumą „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, kuris skirtas paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį ir yra vienas iš daugelio LDK ponų tarybos suplanuotų edukacinių renginių. Sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos kapelionas, kunigas, daktaras Saulius Paulius Bytautas OFM. Ištrauka iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“  perskaitė aktorius Jonas Kęstutis Davidavičius.Read More: SIMPOZIUMAS „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“


LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva yra išleidžiamas proginis medalis Polocko mūšio pergalės-500 metinėms atminti.