Untitled Document

siena


LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva yra išleidžiamas proginis medalis Polocko mūšio pergalės-500 metinėms atminti.


SIMPOZIUMAS

„Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“ 
Skirtas paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų sukakčiai
Organizatoriai: LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka

2018 gegužės 26 d.
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas


Read More: SIMPOZIUMAS „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“

2018 05 04 d. Kaune LDK ponų tarybos atstovai susitiko su Bavarijos (Vokietija) kilmingųjų bendrijos atstovu, kunigaikščiu  Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg. Aptartas tolimesnis organizacijų bendradarbiavimas, svečias domėjosi Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtais renginiais.

iš kairės kunigaikštis  Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg, LDK ponų tarybos nariai Grafas Anton von Gravrock, Kristina Giedraitienė, Artūras Giedraitis, Mindaugas Stankūnas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos

I SEIMAS

2018-04-15 Raudondvario pilyje, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) I neeilinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Seimas).
SEIME NUTARTA:
1. Patvirtintos šios LDK PT administracijos pareigybės :
LDK PT Valdybos vadovas Grafas Anton von Gravrock;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas kultūros reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui;
LDK PT kancleris;
LDK PT vicekancleris;
LDK PT iždininkas;
LDK PT vyr. raštininkas;
LDK PT vyr. vėliavininkas;
LDK PT vėliavininkas;
LDK PT apdovanojimų teikimo komisijos  pirmininkas;
LDK PT kapelionas.
2. Patvirtinta apdovanojimų teikimo komisija;
3. Patvirtintas Andriaus Krivicko atsistatydinimas iš asociacijos narių.
4. Patvirtinta Revizijos komisija.

 

 Atkurtosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) pirmasis renginys – konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“ skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukakčiai, kuri įvyko 2018-02-25 Raudondvario pilyje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno rajone). Konferencijos pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodį tarė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-oios akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Milčius. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas taip pat pasveikino susirinkusius, džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja įvairių organizacijų vadovai po viena vėliava ir linkėjo tolerancijos vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavo virš 100 dalyvių.

Skaityti daugiau

Read More: Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą" Raudondvario pilyje