Untitled Document

siena

 

2020 m. sausio 24d. jubiliejiniame renginyje Kauno technikos kolegija pagerbė savo pradininkus- grafus Gravrogkus.

Šiame renginyje LDK ponų tarybos vadovo pavaduotojas, KTU prof. habil. Arvydas Palevičius skaitė pranešimą “Praeities ir šiandienos sinergija žvelgiant į 1940 m. vinjetę.

Daugiau informacijos:

http://www.ktk.lt/naujienos/ivykiai/istorijos-atspindziai-pradziu-pradzia-2

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/kauno_technikos_kolegija_pagerbe_savo_pradininkus_grafus_gravrogkus/

 www.respublika.lt screen capture 2020 01 31 15 37 23

Gravrogkų šeima. Antroje eilėje iš kairės - Julijonas Gravrogkas, antroje eilėje iš dešinės - Antanas Gravrogkas (su ūsais), 1908 m. Gravrogkų archyvo nuotr.

2019 10 13 Dubičiuose (Varėnos raj.) vyko šventinis renginys. J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių par. kunigas klebonas Almantas Kibirkštis bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą, kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms datoms - Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms - paminėti.

Vienas paminklo pastatymo ir renginio iniciatorių, vykdytojų bei rėmėjų - LDK ponų taryba.

Daugiau skaityti :

https://ldk-atmintis.lt/index.php/kilminguju-palikuoniu-bendrija-2/247-paminklo-sventinimas-dubiciuose

08

Ponu taryba medium

2019 09 29 d. Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno patalpose, Papilio g. 9, Kaune, įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) Valdybos  sukviestas LDK PT III Seimas (toliau – Seimas).

III LDK PT  SEIME:

1.Patvirtinta III Seimo dienotvarkė, išrinkti Seimo pirmininkas ir sekretorė.

2.Išklausyta ir pritarta LDK PT Vadovybės veiklos ataskaitai už 2018-2019 m. (pranešėjas LDK PT Valdybos vadovas p. A. Giedraitis).

3.Pritarta pasiūlymams dėl LDK PT tolimesnės veiklos 2019-2020 metams.

4.Nutarta koreguoti ir papildyti LDK PT įstatus.

5.Aptarti organizaciniai klausimai.

 

2018 08 06  Vilniuje įvyko susitikimas su Bavarijos (Vokietija) kilmingųjų delegacija. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, numatyta plėtoti ryšius su kitų Europos valstybių kilmingaisiais.  

Nuotraukoje iš kairės: Mindaugas Staškevičius, Domonique Freifrau von Herzogenberg, Dorothea Freifrau von der Heydte, Elisabeth Freifrau von Lichtenstern, Karl Ludwig Freiherr von Lichtenstern, Grafas Anton von Gravrock, Franz Josef Freiherr von der Heydte

2018 05 20 Varšuvoje vyko Lenkijos kilmingųjų organizacijos Związek Szlachty Polskiej posėdis, kuriame dalyvavo LDK kilmingųjų susivienijmo nariai Czesław Malewski  ir grafas Anton von Gravrock. Su Lenkijos organizacijos vadovybe ir nariais aptartas tolimesnis bendradarbiavimas tarp abiejų organizacijų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos valdybos vadovas grafas Anton von Gravrock pakvietė Związek Szlachty Polskiej atstovus dalyvauti LDK ponų tarybos organizuojamame renginyje 2018 07 15  Raudondvario pilyje.

Po posėdžio vyko filmo apie 1863 metų sukilimą, "Oblicza Naszej i Waszej Wolności", rež. Edyta Maksimovič, perziūra. Šio filmo kūrime dalyvavo ir Lenkijos organizacijos konsultantas genealogijos ir heraldikos klausymais, KS narys Czesław Malewski. Po posėdžio ivyko iškilminga vakarienė.
Straipsnis apie susitikimą su Lietuvos atstovais lenkų kalba:  
http://szlachta.waw.pl/oblicza-naszej-i-waszej-wolnosci/nggallery/slideshow

Nuotraukose : 

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock, ZSP Vadas Michał Korsak, tarybos narys Dariusz Karski .

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock Varsuvos  ZSP skyriaus vadove Iwona Zawisza - Chrzanowska, ZSP Vadas  Michał Korsak, Czesław Malewski, ŽSP  tarybos nariai Dariusz Karski, Tadeusz Łaguna.