Untitled Document

siena

LDK PONŲ TARYBOS II ATASKAITINIS SEIMAS

 

Ponu taryba medium

2019 03 29-2019 04 02 d. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) Valdybos  sukviestas kasmetinis LDK PT II ataskaitinis Seimas (toliau – Seimas). Seimas vyko nuotoliniu būdu, balsuojant el. paštu. 

II LDK PT  SEIME:

  1. Patvirtinta II Seimo dienotvarkė.
  2. Patvirtinta LDK PT 2018 metų veiklos ataskaita.
  3. Patvirtinta LDK PT 2018 metų finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita bei finansinė atskaitomybė.
  4. Patvirtinta LDK PT Revizijos komisijos ataskaita.
  5. Patvirtintas LDK PT veiklos 2019 metais planas ir suteikti LDK PT atstovo įgaliojimai.