Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Paminklas ir paroda, skirti istorinėms datoms paminėti

2019 10 13 Dubičių (Varėnos raj.) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Šv. Mišias už protėvius, taip pat už LDK patriotus, 1863-64 m. sukilėlius, aukojo J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių par. kunigas klebonas Almantas Kibirkštis. Po Šv. Mišių J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą, kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms datoms - Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms - paminėti. Dubičių kultūros centre atidaryta simpoziumo/plenero „Praeities artefaktai“ (2019 m., Dubičiai) dalyvių paroda ir vyko plenero albumo pristatymas.

Paminklo pastatymo ir renginio iniciatoriai, vykdytojai bei rėmėjai - LDK ponų taryba, LDK atminties rūmai, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Varėnos raj. savivaldybė, Dubičių parapijos bendruomenė, Kaniavos seniūnija.

Idėjos autorius prof., habil. m. dr. Arvydas Palevičius, akmeninės skulptūros „Rūpintojėlis“ autorius skulptorius p. Saulius Kriščiukaitis,  atsakingas už komunikaciją  p. Zigmantas Katinas, šventės organizatorius p. Danielius Vervečka. Parodoje eksponuojami dailininko Arvydo Palevičiaus darbai, p. Juditos Liaudanskaitės meninės fotografijos, menininko Tautvydo Ragulskio paveikslai, o albumo pristatymo metu skambėjo plenero dalyvio, rašytojo, poeto,  nominuoto 2019 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai, Gintaro Patacko eilėraščiai, dedikuoti Dubičių istorijai, protėviams, Lietuvai (skaitė p. J. Liaudanskaitė).

Šventės metu įteiktas Kilmės liudijimas naujai LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos narei, vyko dviejų  naujų Šv. Adalberto – LDK -  riteriu ordino  narių priėmimo simbolinė ceremonija (vadovas p. Artūras Giedraitis). LDK atminties rūmų Vadovas p. Danielius Vervečka įteikė padėkas J.E. Vyskupui Arūnui Poniškaičiui ir kitiems projekto vykdytojams, o Dubičių par. kunigą kleboną Almantą Kibirkštį apdovanojo LDK istorinės atminties organizacijų KAPELIONO KRYŽIUMI, p. Saulių Kriščiukaitį - medaliu UŽ INDĖLĮ Į LDK ISTORIJOS IR KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMĄ, p. Zigmantą Katiną - LDK istorinės atminties organizacijų KOMANDORO ORDINU.

Gausiai susirinkusius iš visos Lietuvos šventės dalyvius sveikino J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, Dubičių par. kunigas klebonas Almantas Kibirkštis, LR Seimo narys p. Juozas Baublys, Alytaus rajono meras p. Algirdas Vrubliauskas, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas, dr. Andrius Vilkauskas,  Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, prof. dr. Adas Jakubauskas, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė p. Kristina Giedraitienė, Varėnos raj. Tarybos narys J. Grikšas, Kaniavos sen. Seniūnė J. Liudkevičienė. Meninę programą atliko  Dubičių etnografinis ansamblis „Lakštutis“ (vad. F. Kapočienė) ir Panočių bendruomenės etnografinis ansamblis.

Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau Lietuvos Valdovų  dvarvietė. Dubičių kapinėse palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai, čia žuvo ir vienas sukilimo vadų Liudvikas Narbutas (istoriko T. Narbuto sūnus),  jiems atminti pastatytas paminklas (1933 m.).

 

Nuotraukos Juditos Liaudanskaitės ir Zigmanto Katino