Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

IŠKILMINGAS, TARPTAUTINIS KILMĖS DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS IR METINIŲ MINĖJIMAS

 2019 07 20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus Universiteto kiemelyje įvyko iškilmingas, tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius.  Renginį organizavo LDK Atminties rūmai, LDK Ponų taryba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas, LDK kilmingųjų susivienijimas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Renginys prasidėjo valstybinių, organizacijų ir giminių vėliavų iškilmingu įnešimų, vadovų bei svečių iš JAV, Ukrainos, Latvijos ir įvairių Lietuvos miestų pristatymu. Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo kunigas klebonas, J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras „Tauro ragai“ (vadovas p. A.Lunius).

Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos Himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos Kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas. Sudėtingus kūrinius atliko barokinės muzikos ansamblis „Trio de Vilno“ (vadovas p. Z. Levickis). Pranešimus istorine tematika pristatė prof.  Rimvydas Petrauskas (Liublino unijos 450-osios metinės) ir doc. Artūras Dubonis (Voluinės sutarties 800-osios metinės).

Susirinkusius sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi S.H. Grafas Anton von Gravrock. Šv. Jurgio ordinais ir atminimo medaliais organizatoriai apdovanojo p. Kristiną Giedraitienę, prof. Arvydą Palevičių, prof. Rimvydą Petrauską, doc. Artūrą Dubonį, Žemaičių bajorų draugijos atstovus p. Stasę Jokšienę ir p. Vytautą Jokšą. Žemaičių bajorų draugijos kanclerė Stasė Jokšienė LDK Atminties rūmų vadovui Danieliui Vervečkai įteikė Žemaičių bajorų draugijos vado Stasio Kasparavičiaus dovaną – jo parašytą knygą „ Žemaitija-paslapčių žemė“ su dedikacija.

Atskiru dekretu LDK ponų tarybos Garbės vadovo vardas suteiktas S.H. Grafui Anton von Gravrock.

Po simbolinės naujų narių priesaikos, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis pasveikino susirinkusius LDK kilmingųjų giminių palikuonis, pasidžiaugė tampriu bendradarbiavimu su Sirijos krikščioniškomis religinėmis bendruomenėmis. Ordino kapitulos nariai atliko simbolinę naujų narių priėmimo į Ordiną ceremoniją.

LDK kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. Tadas Sudnickas, p. Tadas Navsutis ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas Czesław  Malewski įteikė kilmės liudijimus naujems LDK KS nariams, LDK Atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka įteikė Simbolinius LDK piliečių pasus ir insigninius ženklus.

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  vadovai p. Danielius Vervečka, prof. Arvydas Palevičius, p. Zigmantas Katinas, p. Artūras Giedraitis, p. Juozas Dowiatt - Antanaitis, p. Raimundas Charževskis iškilmingai įteikė Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus ir insignijas daugiau nei 30-iai naujų LDK KPB narių.

Šventės pabaigoje buvo padėkota už dalyvavimą renginyje garbės svečiams : prof. Tamarai Bairašauskaitei, Pasaulinio Krymo totorių kongreso generalinio sekretoriaus pavaduotojui prof. Adui Jakubauskui, menininkei p. Giedrei Bulotaitei, LDK kilmingųjų palikuonims iš Ukrainos ir Latvijos p. Vladimir ir p. Irinai Audicki, p. Aleksandr ir p. Irinai Milevicz bei kitiems svečiams.

Vilniaus Universiteto kiemelyje vyko šarvuotų riterių būrio pasirodymas, Vilniaus Universiteto kavinėje svečių laukė gausios vaišės, simbolinė taurė, muzika.

Nuotraukos p. Pauliaus Vaniuchino.
 
Vaizdo medžiaga: