Untitled Document

siena

 

Simpoziumas „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“
Skiriama Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui
Organizatoriai: LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka
2018 gegužės 26 d.
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimos nuo seniausių laikų svariai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės kūrimo. Buvo steigiamos ir funduojamos mokyklos, remiama lietuviška spauda, statomos bažnyčios ir vienuolynai, o Carinės Rusijos okupacijos metais jų dvarai tapo susibūrimo vietomis to meto inteligentijai. Nemažai šių kilmingų šeimų narių tapo ir vienais pagrindinių Lietuvos valstybės atkūrimo architektų bei iškilių tarpukario Lietuvos visuomenės, mokslo, kultūros bei politikos veikėjų.

2018 05 26 d. LDK ponų taryba, kuri apjungia būrį LDK paveldu besirūpinančių kilmingųjų organizacijų narių, bei Kauno apskrities viešoji biblioteka organizavo simpoziumą „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, kuris skirtas paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį ir yra vienas iš daugelio LDK ponų tarybos suplanuotų edukacinių renginių. Sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos kapelionas, kunigas, daktaras Saulius Paulius Bytautas OFM. Ištrauka iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“  perskaitė aktorius Jonas Kęstutis Davidavičius.Read More: SIMPOZIUMAS „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“


LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva yra išleidžiamas proginis medalis Polocko mūšio pergalės-500 metinėms atminti.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos

I SEIMAS

2018-04-15 Raudondvario pilyje, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) I neeilinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Seimas).
SEIME NUTARTA:
1. Patvirtintos šios LDK PT administracijos pareigybės :
LDK PT Valdybos vadovas Grafas Anton von Gravrock;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas kultūros reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui;
LDK PT kancleris;
LDK PT vicekancleris;
LDK PT iždininkas;
LDK PT vyr. raštininkas;
LDK PT vyr. vėliavininkas;
LDK PT vėliavininkas;
LDK PT apdovanojimų teikimo komisijos  pirmininkas;
LDK PT kapelionas.
2. Patvirtinta apdovanojimų teikimo komisija;
3. Patvirtintas Andriaus Krivicko atsistatydinimas iš asociacijos narių.
4. Patvirtinta Revizijos komisija.

 

 Atkurtosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) pirmasis renginys – konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“ skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukakčiai, kuri įvyko 2018-02-25 Raudondvario pilyje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno rajone). Konferencijos pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodį tarė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-oios akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Milčius. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas taip pat pasveikino susirinkusius, džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja įvairių organizacijų vadovai po viena vėliava ir linkėjo tolerancijos vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavo virš 100 dalyvių.

Skaityti daugiau

Read More: Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą" Raudondvario pilyje

2017-12-18 Raudondvario pilyje susitiko atkurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos atstovai su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu.

Fotografavo Remigijus Bimba ir Artūras Giedraitis.

Šios pilies patalpose įsikūrė LDK ponų tarybos būstinė. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės. VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė pasakojo apie šios pilies istoriją, atstatymo, renovacijos darbus ir dabartinį kultūrinį gyvenimą. Raudondvario dvaro kompleksas yra vienas iš stipriausių kultūros, istorinio LDK paveldo traukos centrų Lietuvoje. Dvare lankėsi trijų Baltijos valstybių prezidentai, Europos valstybių parlamentų vadovai, įvairių šalių diplomatai, vyksta daugybė renginių, edukacinių programų, dvaro patalpose veikia Kauno rajono ir Juozo Naujalio muziejai.

  1. Susitikimo dalyviai Raudondvario pilyje. Iš kairės: Artūras Giedraitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,  Grafas Anton von Gravrogk, Raimundas Charževskis, Remigijus Bimba,  Ričardas Algimantas Kliučinskas.
  2. Steponas Batoras prie Pskovo. Jan Matejko. Steponas Batoras prie Pskovo, 1872.  - Kopija 200×341, 2013. Kopijos autorius Virginijus Stančikas
  3. Žygimantas Augustas. Dail. V.Stančikas, 2014.