Untitled Document

siena

Piniginę auką Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Vytauto Didžiojo bažnyčios remontui atsiuntė kunigaikščio Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg šeima iš Vokietijos. Šios unikalios gotikos stiliaus bažnyčios, turinčios kryžiaus pavidalo planą, pastato kompozicija neturi analogų nei  LDK, nei gretimų šalių teritorijoje.Tai ne pirmas kartas, kai ši šeima remia Lietuvos kultūros paveldo atstatymo ir remonto  darbus. Jiems nuoširdžiai dėkoja  kun. Kęstutis Rugevičius.

Sausio 13-ąją,

1991 metų sausio 12-oji prasidėjo kaip eilinė nerami diena. Kadangi jau nuo praeitų Kūčių laukėme galimo Aukščiausiosios Tarybos (AT) puolimo, tai buvome  jau šiek tiek psichiškai  „atbukę“ Kiek gi laiko gali būti emociškai budrus ?


Read More: Iš Anton von Gravrogk prisiminimų apie Sausio 13-ąją

2018 05 04 d. Kaune LDK ponų tarybos atstovai susitiko su Bavarijos (Vokietija) kilmingųjų bendrijos atstovu, kunigaikščiu  Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg. Aptartas tolimesnis organizacijų bendradarbiavimas, svečias domėjosi Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtais renginiais.

iš kairės kunigaikštis  Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg, LDK ponų tarybos nariai Grafas Anton von Gravrock, Kristina Giedraitienė, Artūras Giedraitis, Mindaugas Stankūnas.

2018 07 15  Raudondvaryje įvyko LDK ponų tarybos ir VšĮ Raudondvario dvaras organizuotas iškilmingas tarptautinis  renginys, kuriame dalyvavo virš 170 svečių iš Lietuvos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti. Valstybei ir tautai reikšmingų datų minėjimas leidžia  įsigilinti į praeities verpetus, naujai pažvelgti į tų dienų problematiką.  

Šių istorinių įvykių minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje aukojo  kun. Saulius Paulius Bytautas OFM. Renginio organizatoriai ir kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai bažnyčios šventoriuje iškilmingai padėjo gėles prie grafų Tiškevičių panteono.

 

Read More: Pro istorijos langą. Monarchija Lietuvoje šimtmečio perspektyvoje

 

Simpoziumas „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“
Skiriama Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui
Organizatoriai: LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka
2018 gegužės 26 d.
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimos nuo seniausių laikų svariai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės kūrimo. Buvo steigiamos ir funduojamos mokyklos, remiama lietuviška spauda, statomos bažnyčios ir vienuolynai, o Carinės Rusijos okupacijos metais jų dvarai tapo susibūrimo vietomis to meto inteligentijai. Nemažai šių kilmingų šeimų narių tapo ir vienais pagrindinių Lietuvos valstybės atkūrimo architektų bei iškilių tarpukario Lietuvos visuomenės, mokslo, kultūros bei politikos veikėjų.

2018 05 26 d. LDK ponų taryba, kuri apjungia būrį LDK paveldu besirūpinančių kilmingųjų organizacijų narių, bei Kauno apskrities viešoji biblioteka organizavo simpoziumą „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, kuris skirtas paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį ir yra vienas iš daugelio LDK ponų tarybos suplanuotų edukacinių renginių. Sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos kapelionas, kunigas, daktaras Saulius Paulius Bytautas OFM. Ištrauka iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“  perskaitė aktorius Jonas Kęstutis Davidavičius.Read More: SIMPOZIUMAS „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“