Untitled Document

siena

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA ŠVENČIA 25-ERIŲ METŲ JUBILIEJŲ IR JUNGIASI PRIE LDK PONŲ TARYBOS VEIKLOS

 

2020-07-18, Renavo dvare (Mažeikių r.), vyko iškilmingas Žemaičių Bajorų Draugijos (toliau ŽBD) 25-mečio minėjimas. Gavę kvietimus, šventėje dalyvavo Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino, LDK atminties rūmų, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Kauno, Panevėžio, Šiaulių bajorijos atstovai. Šventė prasidėjo iškilminga eisena prie dvaro pagrindinio pastato, iššautos 3 patrankų salvės. Rūmuose papasakota apie dvaro istoriją, salėje vyko iškilminga naujų ŽBD narių inauguracija, buvo įteikti bajorystės pripažinimo aktai ir Garbės bajoro ženklai. Vyko koncertas, šoko senųjų šokių atlikėjai. Pasisakė ŽBD Vadas p. Stasys Kasparavičius, ŽBD Kanclerė p. Stasė Jokšienė, ŽBD legitimacijos komisijos pirmininkas p. Zigmantas Goštautas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų vadovas p. Danielius Vervečka,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos kancleris p. Artūras Giedraitis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos vado pavaduotojas p. Raimundas Charževskis sveikino visus ŽBD narius jubiliejaus proga, džiaugėsi ŽBD Tarybos narių 2020-07-01 vienbalsiai priimtu sprendimu jungtis į LDK ponų tarybos veiklą ir deleguotiems atstovams p. Stasiui Kasparavičiui, p. Stasei Jokšienei ir p. Zigmantui Goštautui įteikė LDK ponų tarybos narių liudijimus bei apdovanojo LDK atminties rūmų įsteigtais medaliais už indėlį, puoselėjant LDK istorinį atminimą. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vardu p. Artūras Giedraitis ŽBD vadovybei įteikė knygą „Dubičių koplytstulpiai“ (aut. A. Palevičius, G. Patackas), prisiminė istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų iniciatyva ir lėšomis Dubičiuose (Varėnos raj.) 2019 metais pastatytą skulptūrą istorinėms datoms atminti, pabrėždamas, kad istorinius įvykius primenančių ženklų Lietuvoje vis dar trūksta.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas p. Egidijus Matulevičius ir organizacijos atstovai tarė sveikinimo žodį ir įteikė dovanas ŽBD vadovybei. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininkės pavaduotoja p. Kristina Giedraitienė perskaitė ir įteikė sveikinimą ŽBD nariams jubiliejaus proga, informavo apie baigiamą statyti Partizanų atminimo memorialą Kryžkalnyje, paragino ką nors žinančius apie giminaičius partizanus informuoti NOKT vadovybę, kad deramai būtų įamžintas visų  kovotojų atminimas. Šventė tęsėsi visiems nuoširdžiai bendraujant Renavo dvaro salėse.