Untitled Document

siena

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos kasmetinis IV Seimas

2020 06 10 d. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) kasmetinis IV Seimas (toliau – Seimas). Seimas vyko nuotoliniu būdu, balsuojant el. paštu.

IV LDK PT  SEIME:

1. Patvirtinta IV Seimo dienotvarkė, išrinkti Seimo pirmininkas ir sekretorius.

2. Patvirtinta LDK PT 2019 metų veiklos ataskaita.

3. Patvirtinta LDK PT 2019 metų finansinė atskaitomybė ir ūkinės veiklos ataskaita.

4. Patvirtinta LDK PT Revizijos komisijos ataskaita.

5. Nutarta koreguoti ir papildyti LDK PT įstatus.

6. Priimti nutarimai narystės klausimais.