Untitled Document

siena

2018 01 07  Kaune įvyko jungtinis LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.
    Dalyviai rinkosi Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kur  šv. Mišias  aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas. Šventės dalyvių atstovai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, LDK atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka, šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis, Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties  priedą dėl šio labdaringo renginio programos.
    Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.
    Ceremonijos metu  grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų  šarvuotų riterių klubo "Antikos karys" riteriai.

Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

    Šventė tęsėsi  restorane „Miesto sodas“.
Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta  poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų  atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.
    Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos  skirtos  seserų saleziečių globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo  žinoma  menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino  ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo. Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

2017 m. gruodžio 15 d. Kaune, Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio iniciatoriai - „Kauno Senamiesčio draugija“, Kauno apskrities bajorų draugija  maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD tarybos narę Kristiną Giedraitienę.

Daugiau skaityti

2017-12-09  Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė majoras Donatas Mazurkevičius.

Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir šūkis „In adver sitate etiam glorios“ (kovojantiems - garbė). Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos ir kt.

LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka tarė sveikinimo žodį, nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus, skambėjo poetinė muzikinė kompozicija, kurią atliko Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo", nusipelnusiems asmenims buvo įteikti jubiliejaus proga išleisto Jotvingių Kryžiaus apdovanojimo dekretai. Vienas iš apdovanotųjų - LDK atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka.  Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino brolis S. P. Bytautas.
Naudota medžiaga iš: http://www.rbimba.lt

2017 m. lapkričio 18 d. Kaune įvyko Respublikinio projekto "Giminės medis-2017" apibendrinimas - konferencija, kūrybinių darbų konkurso dalyvių (mokyklinio amžiaus vaikų) apdovanojimai. Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos draugijos vardu pranešimą skaitė LGHD Kauno skyriaus narė Kristina Giedraitienė. Konkurso laureatams įteiktos atminimo dovanos – žurnalai „Genealogija ir heraldika” sulaukė didelio moksleivių ir mokytojų susidomėjimo.

Daugiau skaityti

2017 11 19  Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino ir daugelio kitų visuomeninių organizacijų aktyvus narys Paulius Saulius BYTAUTAS OFM, mokslų daktaras, kunigas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas šventė savo 60-ies metų jubiliejų.

Nuotraukos Audriaus Sabo

Po Šv. Mišių gausus būrys įvairių organizacijų atstovų, miestiečių nuoširdžiai sveikino jubiliatą, teikė dovanas, vyko šventinis pokylis. Kunigas apdovanotas VšĮ LDK Atminties rūmai įsteigtu Šv. Jurgio I laipsnio ordinu, pranešta, kad LDK istorinės atminties organizacijų teikimu, Kauno m. savivaldybė nusprendė kunigą Paulių Saulių Bytautą apdovanoti Kauno miesto  Santakos garbės ženklu. Dr. kun. Paulius Saulius Bytautas yra  daugelio renginių, minėjimų, labdaringų akcijų iniciatorius. Ypatingi jo nuopelnai vykdant restauracijos ir rekonstrukcijos darbus unikalioje XV a. gotikinės architektūros Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje ir šalia esančiame Brolių Pranciškonų vienuolyne. Gvardijono pastangų dėka pritraukiamos lėšos iš tarptautinių fondų, geradarių, sparčiai vykdomi darbai unikaliame Kauno kultūros ir architektūros objekte.

Kauno šv. Jurgio bažnyčios patalpose įvyko LDK istorinės atminties organizacijų narių išplėstinis posėdis. Bendru sutarimu nutarta:
1.pritarti gautam iš Tarptautinio genealogijos ir heraldikos Kongreso pasiūlymui  dėl Tarptautinės konferencijos organizavimo Lietuvoje.
2.sušaukti LDK ponu tarybos steigėjų-signatarų darbinį posėdį Vilniaus Universiteto patalpose, 2017 11 25 d., pradžia 12 val.
3.dalyvauti Jotvingių kryžiaus riterių ordino renginyje  Kauno karininkų ramovėje  2017 12 09 d. 
4.pritarti, kad jungtinis Naujametinis renginys vyktų Kaune 2018 01 07 d.