Untitled Document

siena

Lapkričio 19 d. Vilniaus universitete įvyko 2014-04-28 ir 2014-07-20 pasirašytų KOALICINIŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJŲ dalyvių darbinis-konsultacinis posėdis.

Kodėl prireikė tokio posėdžio? Prabėgęs dviejų su puse metų laikotarpis parodė, kad Deklaracijose įtvirtintos nuostatos daugeliu atvejų tėra gražių šūkių rinkinys. Iš kai kurių organizacijų pusės nuolatos buvo jaučiamas skeptiškas, o neretai ir priešiškas nusiteikimas. Kita vertus, laikotarpiu nuo DEKLARACIJŲ pasirašymo dienos buvo atlikta nemažai gerų darbų, kurių tolimesnis vykdymas ir tęstinumas daugelio dalyvių nuomone turi būti pakylėtas į aukštesnį teisinį lygmenį  bei turėti svarų, tvirtą koordinavimą.

Šaukiant suvažiavimą, į dienotvarkę buvo siūlyti svarstytini klausimai, iškylantys iš KOALICINĖJE BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOJE įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo, taip pat pageidauta konstruktyvių pasiūlymų. Deja, vykstant pasirengimo procesui, paskutinėmis dienomis, prieš Koalicijos šalininkus buvo pradėtos labai gerai suplanuotos provokacijos su aiškiais koordinatoriais.

Read More: Lietuvos kilmingųjų palikuonys pradeda naują savo veiklos etapą.


2014 m. vasario 9 dieną Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Čekijos šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos susirinkimas "Riterių diena". Į ordiną buvo priimti, suteikiant riterių titulus:

LBKS vado pavaduotojas užsienio reikalams Juozas Kameneckas,
Vilniaus krašto bajorų sąjungos (VKBS) vado pavaduotojas ekonomikos reikalams Bogdanas Girevičius,
VKBS kancleris Tauras Budzys,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Česlav Malevskis,
LDK kilmingųjų susivienijimo narys Alfredas Kliučinskas,
LDK VšĮ Atminties rūmų direktorius, LDK Kilmingųjų bendrijos vadovas Danielius Vervečka.

Garbės riterio titulas buvo suteiktas dailininkui Anatolijui Micailovui Klošarui.

Naujieji riteriai

Fotografavo Juozas Kameneckas

Read More: Riterių diena

medalis kulturaiVšĮ LDK Atminties rūmų iniciatyva pagal grafiko Arvydo Každailio sukurtą projektą

išleidžiamas visuomeninių organizacijų apdovanojimo vardinis medalis

už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą

KREIPIMASIS
Vilnius
2013-04-05

Atstatant istorinę tiesą LDK kilmingųjų ir LDK kilmingųjų palikuonių atžvilgiu, vykdytus carinės Rusijos imperijos okupacinės valdžios LDK kilmingųjų nurašymus į ,,odnodvorcus‘‘, ,,mesčianinus‘‘ ir ,,krestjaninus‘‘ laikome okupacinio režimo okupuotame krašte kriptingos politikos pasekme.
Didžiuodamiesi LDK istoriniu, kultūriniu, genealoginiu paveldu ir savo giminių kilmingumo šaknimis, turintys ryšį su bendra LDK istorija, sutardami ir turėdami bendrą tikslą informuojame, kad LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJOS ir LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ SUSIVIENIJIMO valdybų sprendimu sudarėme bendradarbiavimo sutartį ir yra rengiamas bendros jungtinės veiklos planas.

Read More: Kreipimasis dėl bendros veiklos

LDK ATMINIMO ŽENKLAS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties rūmų iniciatyva pagal žymiausių Lietuvos heraldikos dailininkų Arvydo Každailio ir Giedriaus Reimerio parengtą projektą

UAB LDK Atmintis 200 vnt. tiražu išleido LDK herbinį atminimo ženklelį skirtą visiems, kuriems LDK istorinis atminimas nėra svetimas.


Numatoma įteikti LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams vienetinius regalinius LDK ženklus.