Untitled Document

siena

Bendradarbiavimas su Gruzijos istorikais

    Atvykus į Lietuvą kilmingos gruzinų giminės atstovui, žymiam istorikui, istorijos mokslų daktarui, Tbilisio valstybinio universiteto profesoriui, Gruzijos Heraldikos tarybos nariui prie Gruzijos parlamento Nikolalajui Dzavachisviliui buvo organizuotas susitikimas su mūsų istorikais.

   Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. Nikolajus Javakhiszvilis yra išleidęsęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Knygoje tyrinėtos Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajos nuo viduramžių iki šių dienų.

    Mūsų žymiausių istorikų: prof. Rimvydo Petrausko, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus dr. Rimanto Miknio ir profesorės, LDK Ponų tarybos narės kunigaikštytės Tamaros Bairašauskaitės iniaciatyva, mes kaip LDK istorinės atminties organizacijų bloko atstovai, kurie savo veikla plėtoja ryšius su užsienio šalių anologiškomis organizacijomis, buvome pakviesti į turiningą susitikimą.

    Susitikimo metu buvo aptarta visa eilė klausimų, susijusių su bendra istorija, pasidalinta informacija apie buvusius ir esamus ryšius, paliesta LDK kilmingųjų besilaikančių senųjų tradicijų judėjimo veikla. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp LDK istorinės atminties ir Gruzijos kilmingųjų organizacijų.

    Posėdžio metu buvo kalbėta ir apie pasirengimą Tado Kosčiuskos mirties metinių 200 m. jubiliejaus paminėjimui. Buvo pritarta išleisti Didvyrio vardo apdovanojimų medalius.  Pasiūlyta, padedant Lietuvos istorikų profesūrai, 2019 m. Lietuvoje organizuoti pasaulinę genealogijos-istorijos konferenciją.

     Svečias iš Gruzijos buvo apdovanotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmų Komandoro ordinu „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

    Bendroje nuotraukoje iš kairės: LDK AR ir LDK KPB vadovas, LGHD pirm. pav. D.Vervečka, LDK Ponų tarybos narė kunigaikštytė prof. Tamara Bairašauskaitė, prof. Nikolaj Javakachsvili, prof. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys, LDK KS vadovas prof. Tadas Sudnickas ir LDK KPB vadovo pavaduotojas, LGHD Tarybos sekretorius Remigijus Bimba.  

2017-06-18