Untitled Document

siena

Knygos pristatymas: „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“

 

2023 m. vasario 23 d., Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose visuomenei pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) sumanyta ir išleista kolektyvinė monografija  „Signatarų genealogijos : 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai.“ Ruošiant leidinį, bendradarbiauta su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ (vadovas Valdas Kubilius) ir spaustuve UAB "Petro ofsetas". Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Knyga išleista išskirtinai  aukotojų lėšomis. Tarpe rėmėjų ir VšĮ LDK atminties rūmai, asociacija Šv. Adalberto – LDK – riterių ordinas, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija bei šių organizacijų nariai.

Į iškilmingą šventę atvyko knygos tekstų autoriai, Signatarų giminių palikuonys, visuomenininkai, Lietuvos archyvų, muziejų, valstybinių institucijų atstovai,  LNM Signatarų namų moksliniai darbuotojai, knygos rėmėjai – visi, padėję išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Renginį moderavo Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvaras dr. Valdas Selenis, sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems svečiams tarė knygos įvadinio teksto autorius, Europos Parlamento narys Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. Liudas Mažylis, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, p. Nijolė Petrulytė – Štriupkuvienė, LGHD vadovė Kristina Giedraitienė, LGHD nariai Sigita Gasparavičienė, Vidimantas Kučas, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, gydytoja Vilma Daugėlienė, skulptorius Saulius Kriščiukaitis.

Kaip teigia asociacijos „Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija“ vadovė Kristina Giedraitienė: „Monografijoje pateikiami  kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, kurios saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad dauguma jų publikuojamos pirmą kartą. Remiantis  archyviniais dokumentais, sudarytos išsamios signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijos iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą, knygoje pateikiamos vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės“.

Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. Iki šiol mokslinėse monografijose ir straipsniuose, paprastai, buvo aprašoma signatarų veikla, mažai paliečiant jų genealogijas, o neretai pateikiant ir klaidingus jų šeimų istorijos faktus.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo ir medžiagą knygai visuomeniniais pagrindais surinko penkiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų :  [Vladislovas Jonikas], Vidimantas Kučas, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Ramunė Junkienė, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, Vytenis Bagdonas, Aidas Baškys, Remigijus Bimba, Irena Makauskytė, Remigijus Gulbinas, Rūta Bukauskaitė, Lana Donets-Florey Mahoney, Laimonas Gryva.

2023 m. vasario 23-26 dienomis vyko knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje, 2023 m. kovo 3 d. - istorinėje LR Prezidentūroje Kaune. Metų eigoje, leidinį numatoma pristatyti renginių metu visoje Lietuvoje.

Tikimasi, kad ši knyga turės ne tik edukacinę funkciją gilinti visuomenės istorinį pažinimą, ugdyti patriotiškumą, bet ir paskatins daugelį žmonių pasidomėti savo kilme, savo protėviais.

https://tevzib.com/lt/naujas-leidinys-apie-lietuvos-signatarus/

  

Informaciją parengė

Artūras Giedraitis

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta