Untitled Document

siena

Šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prie Polocko
500-ųjų metinių (1518-2018) minėjimas Kaune 

2018 05 20 d. Kaune gausus LDK atminties rūmų, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK ponų tarybos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių būrys dalyvavo išskirtinėje šventėje. Istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje  įvyko renginys, skirtas paminėti  Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prie Polocko 500-ąsias metines. Prasminga, kad 2018 m. gegužės 20 d. sukanka 555 metai nuo istorinių 1463-iųjų, kada Šv. Kazimiero tėvas – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kauno miestui privilegiją – Magdeburgo teisę. Renginys, kuris buvo ir sudėtinė šventės Kauno Hanza dienos 2018 dalis, prasidėjo rikiuote ir iškilminga eisena, kuriai vadovavo Kauno miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius. Nuaidėjo senovinio pabūklo salvės, upės fone pasirodė raitelis ant balto žirgo- karalaitis, Šv. Kazimieras! Lietuvos ir karo istorijos mylėtojai iš daugiau nei 20 organizacijų, nemažai kurių buvo pasipuošę istorine karine ekipuote, miestiečiai ir svečiai, nešini valstybinėmis bei istorinėmis vėliavomis, skambant  reprezentacinio KAM Lietuvos kariuomenės orkestro (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas) atliekamiems maršams, žygiavo nuo Kauno pilies iki šeštąjį šimtmetį skaičiuojančios šv. Jurgio Kankinio bažnyčios. Susirinkusieji bažnyčioje stebėjo Senosios muzikos ansamblio „Lirum“ (meno vadovė Auksė Stankevičienė, Vilnius) narių profesionaliai atliekamus XVI-XVIII a. šokius. Šv Mišias už Lietuvos Karžygius aukojo Kauno šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas dr. kun. Saulius Paulius Bytautas, šio renginio iniciatorius. Istorikas Algimantas Daugirdas perskaitė pranešimą, skirtą šiam svarbiam istoriniam įvykiui.

Tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Baltasis raitelis“ vadovė Kristina Giedraitienė ir šv. Kazimiero ordino Kauno komtūras Aidas Augustis pasveikino visus renginio dalyvius ir apdovanojo piešinių konkurso laureatus, jų mokytojus. Visi likusieji konkurso dalyviai bei jų mokytojai taip pat gavo asmenines padėkas už sėkmingą dalyvavimą renginyje. Konkurse dalyvavo 184 autoriai iš 41 ugdymo įstaigos  iš Lietuvos ir užsienio šalių, kurie savitai pažvelgė į šį istorinį ir religinį  įvykį. Į renginį atvyko laureatai ir jų mokytojai iš Baltarusijos, Vokietijos, Austrijos ir Airijos. Visi jaunųjų kūrėjų darbai buvo eksponuojami Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Renginį organizavo Broliai pranciškonai ir šv. Kazimiero Kauno komtūrijos nariai. Sveikinimo žodį tarė šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška Eismontas. Susirinkusiems dalyviams ir svečiams koncertavo  KAM  Lietuvos kariuomenės orkestras (vadovas ir dirigentas majoras Egidijus ALIŠAUSKAS). Po bažnyčios skliautais skambėjo Kazio Daugėlos aranžuoti Juozo Naujalio, Jeronimo Kačinsko, Pietro Mascagni kūriniai, Škotų liaudies melodija, Antonín Leopold Dvořák  (Dvoržako), Richard Wagner muzika. Koncerto pabaigoje didingai nuaidėjo žinomo Lietuvos kompozitoriaus Kazio Daugėlos Šv. Kazimiero choralas“, choralinė fantazija orkestrui ir vargonams, atliekama ir žymiose pasaulinėse koncertinėse erdvėse. Dirigavo pats kompozitorius Kazys Daugėla, šio renginio garbės svečias.

Organizatoriai įteikė padėkas visiems dalyviams ir rėmėjams. Vyko nuoširdus ir šiltas bendravimas vienuolyno vidiniame kiemelyje, kur broliai pranciškonai surengė vaišes visiems šventės dalyviams.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 1460

 

LDK Atmnties organizacijų nariai, LDK Ponų tarybos nariai ir Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariai gausiai dalyvavo Kaune surengtame renginyje

Komentaras (0) Peržiūros: 750


Džiaugiamės galėdami pristatyti visų gerbiamą, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Atminties rūmai, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto LDK riterių ordino ir LDK Ponų tarybos vienas iš steigėjų, narys, idėjų generatorius, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas, LDK Atminties rūmų direktorius, Šv. Adalberto LDK riterių ordino kapitulos narys, Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos pirmininko pavaduotojas - DANIELIUS VERVEČKA iš POLTORACKIŲ, SAKOVICKIŲ giminės


Nuotraukoje pirmas iš kairės

Komentaras (0) Peržiūros: 2539

Mielos mamos, sveikinu Jus Motinos dienos šventėje šiais žodžiais:

              Nuo Motinos prasideda šviesa.
              Nuo Motinos prasideda ir kelias,
              Pirmoji ašara, pirma tiesa,
              Gimtų namų ugnelė.

             Jos žodis virsta duona ir daina,
             Jos žodis - tartum žingsnis pirmutinis.
             Ir amžina ši žemė, amžina,
             Kurią per kančią Motina augina.

             Nuo Motinos prasideda viltis,
             Tikėjimas į Meilę kaip į Dievą -
             Ir tolinas nuo mūsų prapultis,
             Ir tolinas tamsa nuo mūsų sielų.

             Nuo Motinos prasideda šviesa,
             Ir žemė, ir aukšta dangaus mėlynė.
             Nuo Motinos prasideda Tiesa,
             Nuo Motinos prasideda Tėvynė.

Dvasinis ganytojas,
LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas
Jo Prakilnybė Kanauninkas

Stanislovas Krumpliauskas

 

Komentaras (0) Peržiūros: 761


Mieli kolegos, kilmingųjų palikuonys, gerb. LBKS Vade, 

Daug metų aktyviai dalyvavau LBK Sąjungos, Vilniaus krašto tarybos veikloje. 
LBKS krizės akivaizdoje išsakau savo mintis:
       Pasirodžius pirmiesiems Trakų Vokės rūmų aferos "daigams", nuosekliai, lydimas tuometinio direktoriaus, apžiūrėjau  remontuojamas patalpas nuo rūsio iki palėpės.
      Kitą dieną susipažinau  su tuometinio Vado J.R. pateiktais argumentais, visais teisiniais ir finansiniais dokumentais, susijusiais su dvaro remonto darbais.
     Po minimos apžiūros, grupė LBKS tuometinio filialo "Vilniaus kraštas" tarybos narių, pirmame tarybos posėdyje pasiūlė papildyti darbus kuruojančios ir koordinuojančios darbinės grupės sudėtį  patyrusiais statybos darbų specialistais ir finansininkais. Įvardijome, kad situacija prilygsta "uždelsto veikimo bombai" ir būtina skubiai taisyti padėtį. Didelę lėšų dalį dar nevėlu buvo suvaldyti. Pasiūlymas buvo atmestas. Iniciatoriai buvo išvadinti "pranašais".
     Akivaizdu, kad LBK Sąjungoje vyrauja klanai ir dideli nesutarimai tarp jų privedė prie dabartinės situacijos.
    Jūs, gerb. Vade, privalėjote tai matyti, tačiau nesiėmėte veiksmų "bendro vardiklio suradimui".
    Šių nesutarimų pasekoje prasidėjo  pigi "raganų medžioklė". Matau, kad Senato ir Seimo posėdžių dienotvarkėse atskiros personos svarstymas yra iškeliamas, kaip reikšmingesnis ir svarbesnis už Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų, nutarčių vykdymas, svarstymas nei tolimesni LBKS planai.
    Nustebino Jūsų, gerb Vade, pareiškimas, neva, " nepergyvenkite, sukursime kitą organizaciją".
Lietuvoje vyrauja ydinga praktika. Problemos sprendžiamos keičiant UAB, partijų pavadinimus ir lyg nieko nebuvo. Valio! Atgimėme! Jūs taip pat nuėjote šiuo keliu...
    O reikėtų neatidėliotinai įvertinti visuomet neklystančių  "Bonapartukų" ir nepakeičiamų "Berdimuhamedovų" indėlį, rankučių kilojimu, katučiais ir vasališkais bučkiais tvirtinusius ir pritarusius visiems buvusio vado veiksmams ir privedusius LBKS prie dabartinės padėties.
    Privalome  įvertinti kitokias nuomones ir idėjas, reikšmingai atsinaujinti ir atjauninti vadovaujančius organus.
    Sustabarėjusios LBKS politikos išdavoje susikūrė daug giminingų organizacijų.
    Jūs, Vade, privalėjote jas priglausti po "savo sparnu", tačiau paveiktas aukšciau įvardintų personų, pradėjote konfrontuoti su jomis.
   Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija - pagrindinis LBKS  donoras, papildantis jos narių gretas, tačiau ir su ja nesutariate.
   "Traukinys jau nuvažiavo". Šių, naujai susikūrusių organizacijų darbe dalyvauja šimtai  Jūsų neįvertintų ir atstumtų LBKS narių. Tokia yra realybė ir tai turi būti įvertinta.
Gerbiamieji kilmingųjų palikuonys, neabejoju Jūsų padorumu ir manau, kad daugelis iš mūsų nekaltai tapome šios situacijos įkaitais.
    Aš taip pat, susitikęs kaimyną, slepiu žvilgsnį ...
 
 
 
 
        Geros kloties ir  kūrybingų įdėjų linkėdamas,
        Vytautas Saulevičius ( h. Nalenč )
        LBKS narys
        LGHD tarybos narys
        VŠĮ" LDK atmintis" steigėjas 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 819