Untitled Document

siena

I PONŲ TARYBOS seimas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos

I SEIMAS

2018-04-15 Raudondvario pilyje, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) I neeilinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Seimas).
SEIME NUTARTA:
1. Patvirtintos šios LDK PT administracijos pareigybės :
LDK PT Valdybos vadovas Grafas Anton von Gravrock;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas kultūros reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui;
LDK PT kancleris;
LDK PT vicekancleris;
LDK PT iždininkas;
LDK PT vyr. raštininkas;
LDK PT vyr. vėliavininkas;
LDK PT vėliavininkas;
LDK PT apdovanojimų teikimo komisijos  pirmininkas;
LDK PT kapelionas.
2. Patvirtinta apdovanojimų teikimo komisija;
3. Patvirtintas Andriaus Krivicko atsistatydinimas iš asociacijos narių.
4. Patvirtinta Revizijos komisija.