Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Šv. Juozapo vitražas

2016 09 17  d.  renginys Kaune.

        „ Iš atminties versmės, iš praeities versmės...
         Semiame savastį, dvasios grynumą, poelgių nuoširdumą, ryžtą aukotis, (ne)nuolankumą...  
         Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius  Tautos laisvės valią…

         Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją;
         Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius;
         Mecenatai, kūrę miestus;
         Sukilimų  šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą; 
         Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos…

         Jų  likimai, pasiaukojimai mus sutvirtina, vienija...“

   ,,Memento posteri“ (,,Atmink ateinančius“)... Šis kilnios riterystės   kvietimas sutelkė bendram tikslui ir vienos Lietuvos giminės palikuonis.

    2016 09 17  d.  Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ „LDK Atminties rūmai“ direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais : Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.

 
Reportažus apie šventę parengė LRT, INIT TV žurnalistai: 

INIT TV medžiaga


Popietę vienoje istorinių Kauno pastatų menių vyko Kristinos Savickytės-Giedraitienės knygos „Iš praeities versmės“ pristatymas. Knygos puslapiuose – Geležiūnų giminės ir susijusių šeimų lemtis Laiko toliuose... Renginio metu iš visos Lietuvos ir tolimosios Kanados atvykę giminės, taip pat garbių organizacijų svečiai būriavosi prie Geležiūnų giminės medžio (XVIII-XXI a.), kuriame įrašyti daugiau kaip 430 amenų, o lapo juosta nusitęsė beveik 4 metrus... Ir patys jauniausieji dalyviai nekantravo susirasti savo vardus...

      „Istorijos verpetai įsuka, išblaško, keičia, lemia tautų, žmonių likimus. Tauta ir kiekvienas joje yra susiję nedalomais ryšiais, tautos istorija yra ir asmens – kuriančio, mylinčio, kenčiančio istorija...
     Gyvenantys dabartyje esame palikuonys garbingų šeimų, mūsų protėvių, kurių, deja, ne visų vardus žinome. Tačiau įsiklausykime... Jie pasiekia mus mintimi, lakiu posakiu, gestu, žvilgsniu, pasikartojančiu vardu ar likimu... Ataidi dainos ar giesmės posmas... Būtent iš jų semiamės stiprybės, valios,  gerumo, vilties.
   Nors Laiko upė negailestingai keičia gyventas vietas, blaško prisiminimus, privalome atminti prabočius, kad jų gyvenimai neliktų tik datos, įrėminančios gimimą ir išejimą...“

Renginio organizatoriai :
Kristina Savickytė-Giedraitienė, h.Dryja
LBKS , Šv. Adalberto - LDK - Riterių ordino, LGHD narė.
Artūras Giedraitis, h.Vanagas
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos narys,  Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės –  Riterių Ordino kancleris.

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta