Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

JP Kanauninko Stanislovo KRUMPLIAUSKO Kunigystės 50-ies metų sukakties minėjimas

 

2024 04 28 d.  Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje, Zarasų rajone vyko J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko Kunigystės 50-ies metų sukakties minėjimas iškilmės.

Šv. Mišias  aukojo Panevėžio vyskupas J. E. Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros prelatas kanauninkas Vytautas Gustaitis, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios altarista kunigas Petras Kražauskas ir Dusetų bažnyčios klebonas kanauninkas S. Krumpliauskas. Šv. Mišios – padėka už Pašaukimą ir Dievui skirtus metus, minint kanauninko Stanislovo Krumpliausko ir jo kurso draugo kunigo Petro Kražausko kunigystės auksinius jubiliejus. Panevėžio vyskupas J. E. Linas Vodopjanovas OMF kanauninkui S. Krumpliauskui įteikė jubiliejinę  lazdą ir popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį Palaiminimą.

Pirmąjį Šventojo Rašto skaitinį skaitė Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, antrąjį –

Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė.

Ypatingo iškilmingumo suteikė Anykščių kultūros centro istorinių šokių studijos „Baltoji Pavana“ dalyvės, giedojo Kauno kultūros centro vyrų choras „Perkūnas“.

Gerb. Kanauninką sveikino ir įteikė dovanas LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų atstovai:

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka; LDK  Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas Artūras Giedraitis; Šv. Adalberto-LDK--riterių ordino  kancleris prof. habil. dr. Arvydas Palevičius; Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė, Lietuvos archyvų tarybos prie LR kultūros ministerijos pirmininko pavaduotoja, Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) vicepirmininkė Kristina Giedraitienė, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Arvydas Stanislavas Každailis; Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai Vilija Grigalevičienė, Raimundas Charževskis ir menininkė Giedrė Bulotaitė; Kauno ukrainiečių asociacijos „Stožary“ vadovas Romanas Boreika ir narė Halyna Kubrak.

Mūsų organizacijos,  2014 m. pasirašydamos koalicinę bendradarbiavimo deklaraciją, sutarė veikti kartu įvairiose srityse, puoselėjant Lietuvos Valstybės istorinę atmintį. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų organizacijų narius globoja ir veiklą laimina  LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas  Laisvės kovų dalyvis, Anykščių rajono ir Dusetų bei Zarasų kraštų Garbės pilietis J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.