Untitled Document

siena

Lentelė totoriams atminti

2017 rugsėjo 29 d.  Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga ir Kauno apskrities totorių bendruomenė atidengė lentelę, skirtą Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimui ir 620 metų totorių apsigyvenimo Lietuvoje jubiliejui paminėti. Lentėlė pakabinta Kaune ant namo Puodžių g. 14.

Nuotraukos Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko Algirdo Kaminsko.

Kauno įgulos karininkų ramovėje atidaryta fotografijų paroda "Lietuvos totoriai Kaune". Pranešimus skaitė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas prof. dr. Adas Jakubauskas, karo istorikas Arvydas Pociūnas, Aleksandro Tuhan-Baranausko sūnėnas Aleksandras Vilčinsk ir prof. dr. Asija Kovtun. Medaliais ir ordinais buvo apdovanoti Lietuvai ir jos istorijai pasižymėję asmenys. Po oficialiosios dalies dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti totorių nacionaliniais patiekalais.

Žiūrėti S.Kubecko filmą