Untitled Document

siena

Sveikinimas Motinos dienos proga!

Mielos mamos, sveikinu Jus Motinos dienos šventėje šiais žodžiais:

              Nuo Motinos prasideda šviesa.
              Nuo Motinos prasideda ir kelias,
              Pirmoji ašara, pirma tiesa,
              Gimtų namų ugnelė.

             Jos žodis virsta duona ir daina,
             Jos žodis - tartum žingsnis pirmutinis.
             Ir amžina ši žemė, amžina,
             Kurią per kančią Motina augina.

             Nuo Motinos prasideda viltis,
             Tikėjimas į Meilę kaip į Dievą -
             Ir tolinas nuo mūsų prapultis,
             Ir tolinas tamsa nuo mūsų sielų.

             Nuo Motinos prasideda šviesa,
             Ir žemė, ir aukšta dangaus mėlynė.
             Nuo Motinos prasideda Tiesa,
             Nuo Motinos prasideda Tėvynė.

Dvasinis ganytojas,
LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas
Jo Prakilnybė Kanauninkas

Stanislovas Krumpliauskas

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta