Untitled Document

siena

Atviras laiškas LBKS ir jos Vadui


Mieli kolegos, kilmingųjų palikuonys, gerb. LBKS Vade, 

Daug metų aktyviai dalyvavau LBK Sąjungos, Vilniaus krašto tarybos veikloje. 
LBKS krizės akivaizdoje išsakau savo mintis:
       Pasirodžius pirmiesiems Trakų Vokės rūmų aferos "daigams", nuosekliai, lydimas tuometinio direktoriaus, apžiūrėjau  remontuojamas patalpas nuo rūsio iki palėpės.
      Kitą dieną susipažinau  su tuometinio Vado J.R. pateiktais argumentais, visais teisiniais ir finansiniais dokumentais, susijusiais su dvaro remonto darbais.
     Po minimos apžiūros, grupė LBKS tuometinio filialo "Vilniaus kraštas" tarybos narių, pirmame tarybos posėdyje pasiūlė papildyti darbus kuruojančios ir koordinuojančios darbinės grupės sudėtį  patyrusiais statybos darbų specialistais ir finansininkais. Įvardijome, kad situacija prilygsta "uždelsto veikimo bombai" ir būtina skubiai taisyti padėtį. Didelę lėšų dalį dar nevėlu buvo suvaldyti. Pasiūlymas buvo atmestas. Iniciatoriai buvo išvadinti "pranašais".
     Akivaizdu, kad LBK Sąjungoje vyrauja klanai ir dideli nesutarimai tarp jų privedė prie dabartinės situacijos.
    Jūs, gerb. Vade, privalėjote tai matyti, tačiau nesiėmėte veiksmų "bendro vardiklio suradimui".
    Šių nesutarimų pasekoje prasidėjo  pigi "raganų medžioklė". Matau, kad Senato ir Seimo posėdžių dienotvarkėse atskiros personos svarstymas yra iškeliamas, kaip reikšmingesnis ir svarbesnis už Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų, nutarčių vykdymas, svarstymas nei tolimesni LBKS planai.
    Nustebino Jūsų, gerb Vade, pareiškimas, neva, " nepergyvenkite, sukursime kitą organizaciją".
Lietuvoje vyrauja ydinga praktika. Problemos sprendžiamos keičiant UAB, partijų pavadinimus ir lyg nieko nebuvo. Valio! Atgimėme! Jūs taip pat nuėjote šiuo keliu...
    O reikėtų neatidėliotinai įvertinti visuomet neklystančių  "Bonapartukų" ir nepakeičiamų "Berdimuhamedovų" indėlį, rankučių kilojimu, katučiais ir vasališkais bučkiais tvirtinusius ir pritarusius visiems buvusio vado veiksmams ir privedusius LBKS prie dabartinės padėties.
    Privalome  įvertinti kitokias nuomones ir idėjas, reikšmingai atsinaujinti ir atjauninti vadovaujančius organus.
    Sustabarėjusios LBKS politikos išdavoje susikūrė daug giminingų organizacijų.
    Jūs, Vade, privalėjote jas priglausti po "savo sparnu", tačiau paveiktas aukšciau įvardintų personų, pradėjote konfrontuoti su jomis.
   Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija - pagrindinis LBKS  donoras, papildantis jos narių gretas, tačiau ir su ja nesutariate.
   "Traukinys jau nuvažiavo". Šių, naujai susikūrusių organizacijų darbe dalyvauja šimtai  Jūsų neįvertintų ir atstumtų LBKS narių. Tokia yra realybė ir tai turi būti įvertinta.
Gerbiamieji kilmingųjų palikuonys, neabejoju Jūsų padorumu ir manau, kad daugelis iš mūsų nekaltai tapome šios situacijos įkaitais.
    Aš taip pat, susitikęs kaimyną, slepiu žvilgsnį ...
 
 
 
 
        Geros kloties ir  kūrybingų įdėjų linkėdamas,
        Vytautas Saulevičius ( h. Nalenč )
        LBKS narys
        LGHD tarybos narys
        VŠĮ" LDK atmintis" steigėjas 

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta