Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

ŠV.ADALBERTO (VAITIEKAUS) KANKINYSTĖ


Balandžio 23 d.  yra minimas Šv. Adalbertas iš Prahos (956-997), Bohemijos, Čekijos, Lenkijos,  Prūsijos globėjas.
Šv. Vaitiekus gimė 956 metais čekų Libicės kunigaikščių Slavnikidų šeimoje, Bohemijoje. Buvo pakrikštytas Vaitiekumi, o per Sutvirtinimo sakramentą Libicėje gavo Adalberto vardą. 983 metais Veronoje konsekruotas pirmuoju Prahos vyskupu. 988 metais turėjo palikti Prahą dėl nesutarimų ir vykti į Romą. Čia įstojo į Šv. Bonifaco ir šv. Aleksiejaus benediktinų vienuolyną Aventine. Lenkijos kunigaikščiui Boleslovui Narsiajam pasiūlius, o popiežiui Jonui XV sutikus, 992 metų pabaigoje šv. Adalbertas Vaitiekus sugrįžo į savo vyskupiją Prahoje. Netoli Prahos, Brevnove, įsteigė benediktinų vienuolyną. Opozicijos priverstas, 995 metų pradžioje vėl pabėgo į Aventiną. 996 metais Romoje jis susipažino su Otonu III ir šv. Brunonu Bonifacu. Popiežius Grigalius V liepė vėl grįžti į Prahą, tačiau šv. Adalbertas Vaitiekus atsisakė tai padaryti, tad pagal Bažnyčios kanonus tapo dezertyru ir turėjo būti baudžiamas. Per privačią audienciją popiežius leido jam vietoj bausmės vykti į misiją pas pagonis.


997 m., lydimas  dviejų palydovų, išvyko pas Pomeranijos prūsus. Jis buvo pirmas misionierius, pasiekęs baltų gyvenamus kraštus, pamokslavo Prūsijos ir Lietuvos pasienyje. 997 metų balandžio 23 dieną netoli Žuvininkų (dab. Kaliningrado sritis) jis buvo nužudytas.

Imperatoriaus Otono III pastangomis jau 999 metais šv. Adalbertas Vaitiekus buvo kanonizuotas – suteikus titulą – „Archiepiscopus Sancti Adalberti martyris“. 1000-aisiais Gniezne apsilankius Otonui III, įsteigta Gniezno arkivyskupija. Ten palaidoti šio šventojo palaikai, todėl Gnieznas tapo jo kulto centru.

2017 metų Gniezno katedros klebonas kanauninkas Kaune perdavė broliams pranciškonams šv. Adalberto (Vaitiekaus) pirmojo laipsnio relikviją, kuri  saugoma šalia Kauno pilies esančioje Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, šv.Adalberto-Švenčiausios Trejybės altoriuje, prisimenant, kad šv. Adalbertas buvo pirmasis atnešęs žinią apie Švč. Trejybę mūsų kraštams.

Šv. Adalberto misija įamžinta Pažaislio vienuolyne, kur garsaus Florencijos tapytojo Michael Archangelus Palloni  XVII a. sukurtose freskose pasakojama apie du šventuosius misionierius : šv. Adalbertą (Vaitiekų) ir šv. Brunoną (974-1009).

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta