Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

2017 m. naujametinis renginys

   „Mes vis norim, kad gyvenimas būtų prasmingas – bet prasmės jis teturės tiek, kiek mes patys įstengsim jam jos suteikti“ – ši rašytojo Hermann Hesse sentencija tapo puikiu šv. Adalberto - LDK - riterių ordino iškilmingo Naujametinio labdaros vakaro leitmotyvu.

   2017 m. sausio 14-osios pavakare LK Kauno įgulos karininkų ramovė subūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties puoselėtojus. Šventiniame renginyje dalyvavę Riterių ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės garbingą paveldą saugančių ir atkuriančių organizacijų – VšĮ LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Ponų tarybos –  nariai prisiminė prasmingas nutolusių metų akimirkas, dalijosi viltimis, lūkesčiais, svajonėmis. Bendraminčių susitikimą vienijo kilnios riterystės dvasia...   Vytauto Didžiojo menėje susirinkusieji prisiminė narsius Tėvynės gynėjus, amžių kaitoje pasiaukojusius Lietuvos laisvės vardan. Šv. Adalberto - LDK - riterių ordinas iškilmingai inauguravo naujus narius. Už svarų indėlį į istorinį, kultūrinį LDK paveldo puoselėjimą pagerbti asmenys buvo apdovanoti Komandoro ordinais ir medaliais.

   Didžiojoje Rūmų salėje iškilmingo vakaro svečiams klasikinės muzikos koncertą atliko styginių instrumentų orkestras Art Vio. Daugiau kaip dešimtmetį gyvuojantis stilistine įvairove garsėjantis kolektyvas – laukiamas tarptautinių gala koncertų, reprezentacinių renginių, festivalių dalyvis. Kelionę Muzikos amžiais pasakojimu iliustravo muzikologas V. Gerulaitis.

           Memento posteri – atmink ateinančius!  Šv. Adalberto - LDK - riterių ordino šūkį narys K. Strazdauskas įprasmino muzikine-literatūrine kompozicija, aidėjo kilnūs, prasmingi autoriaus posmai:

„<...> Mes saujom rinkom likučius
Istorijos nesunaikintų rūmų
Per proto galią ir ginčus
Įamžinom kilmingą pradą mūsų.
Ir šiandien menėje Tautos
Mes susirinkome ir vėl kartu
Karta kilmingos Lietuvos
Atšvęsti pabaigą pradžios darbų“ 
(Ištrauka iš K. Strazdausko eilėraščio „Memento posteri“)

   Šventinio vakaro metu prisiminta puiki tradicija – labdaros loterija – prasmingas ir veiklus būdas kaupti lėšas svarbiems kultūriniams projektams. Vykdant taurų įsipareigojimą remti Kauno Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios – vieno puikiausių Lietuvos vėlyvosios gotikos XV a. paminklų –  atstatymo darbus, Ordino nariai surengė loteriją, dosniai aukojo vertingus prizus, meno kūrinius. Surinktos lėšos, skirtos šios bažnyčios Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauravimui, buvo perduotos Kauno Šv. Jurgio Konvento gvardijonui kunigui P. Bytautui.
   Nuoširdų šventės dalyvių bendravimą lydėjo ansamblio Broadway melodijos, Riterio K.Ignatavičiaus romantiniai dainų posmai...
Prasmingas žiemos vakaras, tikime, skaidrino visų susirinkusiųjų dvasią...

Kapitulos vardu – Ordino kancleris Artūras Giedraitis
Nuotraukos Eidvydo Barausko ir Evelinos Kovkel-Barauskienės

Šv. Adalberto-Konventas 2017 01 14
Šv. Adalberto-Konventas foto 2017 01 14

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta