Untitled Document

siena

SIMPOZIUMAS „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“

 

Simpoziumas „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“
Skiriama Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui
Organizatoriai: LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka
2018 gegužės 26 d.
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų šeimos nuo seniausių laikų svariai prisidėjo prie mūsų šalies gerovės kūrimo. Buvo steigiamos ir funduojamos mokyklos, remiama lietuviška spauda, statomos bažnyčios ir vienuolynai, o Carinės Rusijos okupacijos metais jų dvarai tapo susibūrimo vietomis to meto inteligentijai. Nemažai šių kilmingų šeimų narių tapo ir vienais pagrindinių Lietuvos valstybės atkūrimo architektų bei iškilių tarpukario Lietuvos visuomenės, mokslo, kultūros bei politikos veikėjų.

2018 05 26 d. LDK ponų taryba, kuri apjungia būrį LDK paveldu besirūpinančių kilmingųjų organizacijų narių, bei Kauno apskrities viešoji biblioteka organizavo simpoziumą „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, kuris skirtas paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį ir yra vienas iš daugelio LDK ponų tarybos suplanuotų edukacinių renginių. Sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos kapelionas, kunigas, daktaras Saulius Paulius Bytautas OFM. Ištrauka iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“  perskaitė aktorius Jonas Kęstutis Davidavičius. 

Simpoziume pranešimus skaitė:

Dr. Mindaugas Paknys, Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, „LDK didikai kaip meno mecenatai: Pacų giminės atvejis“

Doktor. stud. Amer Sodah, Kauno Technologijos Universitetas, Sirijos istorijos draugija (pranešimo bendraautorius  prof. Latif Georg Farah, Damaskas, Sirija)  „Ką pamatė ir ko nepamatė Radvila Našlaitėlis kelionės į Siriją metu“

Prof. Dr. Mindaugas Stankūnas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas „Riterių ordinai ir jų elgesio kultūros bei garbės kodekso paradigmos“

Doc. Dr. Nijolė Čiučiulkienė, Aleksandro Stulginskio Universitetas, „Bajoras Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo kultūrinis palikimas“

Ponas Amer Sodah LDK ponų tarybos valdybos vadovui grafui Anton von Gravrock įteikė  Sirijos istorikų draugijos pirmininko prof. Latif Georg Farah pasirašytą kvietimą bendradarbiauti ir padėkos sertifikatą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų integracijos centro InLT bendradarbiui, Kauno technologijos universiteto doktorantui, LR piliečiui ponui  Amer Sodah įteikti LDK ponų tarybos ambasadoriaus įgaliojimai atstovauti LDK ponų tarybos interesus Sirijoje, plėtojant ryšius su organizacijomis ir krikščioniškomis religinėmis bendruomenėmis, puoselėjančiomis  istorinį kultūros paveldą.

Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino ir Sirijos Maaloula bei Saidnaya krikščionių bendruomenių atstovai apsikeitė bendradarbiavimo tarp šių organizacijų protokolais. Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino vadovams Ričardui Kliučinskui, Artūrui Giedraičiui ir kunigui Sauliui Pauliui Bytautui įteiktos Sirijos Maaloula ir Saidnaya krikščionių bendruomenių vadovo pono Riyad Khabazah dovanos - Sirijos tautiškos juostos, o Artūras Giedraitis perdavė padėkos raštą Maaloula (Sirija) bendruomenei ir šv. Jurgio ikoną (dailin. Arvydas Palevičius). Maaloula (Sirija) vietovės istorija siekia krikščionybės laikų pradžią ir yra  labai svarbi krikščionims, kurie šioje vietoje gyvena daugybę šimtmečių. Čia bene vienintelė vieta pasaulyje, kur dar kalbama senosios aramėjų kalbos dialektu. Maaloula kaime stovi du itin seni vienuolynai, siekiantys pirmuosius krikščionybės amžius: šv. Sergijaus (Saint Sarkis Monastic Complex) ir šv. Teklės (Saint Thecla Monastic Complex).

Renginio metu nusipelniusiems asmenims įteikti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prieš maskvėnus prie Polocko 500-ųjų metinių  atminimo medaliai (apdovanojimo steigėjai VšĮ LDK atminties rūmai ir LDK ponų taryba). Pranešėjams įteiktos LDK ponų tarybos padėkos. Kauno Afganistano karo veteranų asociacijos pirmininkas Algimantas Razbadauskas karo Afganistane atminimo medaliu apdovanojo kovų Afganistane metu sužeistą narsų karį, LDK ponų tarybos valdybos narį Danielių Vervečką.

Simpoziumo metu pristatyta nauja šio renginio iniciatoriaus Arvydo Palevičiaus ir  Gintaro Patacko tapybos ir poezijos knyga  „Angelų šešėlyje“. Jonas Kęstutis Davidavičius (KTU teatro studija "44“) deklamavo eilėraščius iš šios knygos. Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatė, 2015 m. apdovanota Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, vertėja, poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė deklamavo eiles, veikė knygų mugė, autoriai dalino autografus. Vyko Kauno technologijos universiteto profesoriaus, tapytojo, nacionalinės Kanados portretistų sąjungos nario Arvydo Palevičiaus retrospektyvinės tapybos darbų parodos „Praeities projekcijos“, dedikuojamos protėviams, emigravusiems į JAV, vernisažas.

Renginį vedė LDK ponų tarybos valdybos nariai Kristina Savickytė-Giedraitienė ir Artūras Giedraitis. Simpoziumas buvo tiesiogiai rodomas per Facebook (transliacijos režisierius ponas Zigmantas Katinas)

Simpoziumo dalyviai rinkosi šventinei vakarienei restorane „Miesto sodas“, dalinosi įspūdžiais, savo eiles deklamavo Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vertėjas, poetas, kaunietis Gintaras Patackas.