Untitled Document

siena

Pro istorijos langą. Monarchija Lietuvoje šimtmečio perspektyvoje

2018 07 15  Raudondvaryje įvyko LDK ponų tarybos ir VšĮ Raudondvario dvaras organizuotas iškilmingas tarptautinis  renginys, kuriame dalyvavo virš 170 svečių iš Lietuvos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti. Valstybei ir tautai reikšmingų datų minėjimas leidžia  įsigilinti į praeities verpetus, naujai pažvelgti į tų dienų problematiką.  

Šių istorinių įvykių minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje aukojo  kun. Saulius Paulius Bytautas OFM. Renginio organizatoriai ir kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai bažnyčios šventoriuje iškilmingai padėjo gėles prie grafų Tiškevičių panteono.

 

 

Pradėdamas renginį Kauno raj. Raudondvario pilyje, sveikinimo žodį tarė LDK ponų tarybos valdybos vadovas, pažymėdamas, kad šiandien minimas ir kiek primirštas 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos nutarimas skelbti paveldimą konstitucinę monarchiją Lietuvoje, karaliumi  Mindaugu II kviečiant tapti  vokietį Herzogą Wilhelm`ą von Urach‘ą (vok. Fürst Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg II. Herzog von Urach).

 „Lietuvos Valstybės Taryba pasisako už greitą Lietuvos Valstybės atstatymą ir Lietuvos vyriausybės suformavimą, tuo pačiu išrenka Hercogą Vilhelmą von Urach, Viurtembergo Grafą, Lietuvos Karaliumi ir prašo jį kuo greičiau užimti Lietuvos sostą Vilniuje“ (Ištrauka iš Lietuvos Valstybės Tarybos laiško Vokietijos reichskancleriui, 1918 m. liepos 13 d., LCVA f. 1014, ap. 1, b 28).

Istorinė įvykio reikšmė, aplinkybės tuometės Europos įvykių kontekste nagrinėtos straipsniuose ir monografijose. Vis dėlto 100 metų sukaktis – gera proga atsiversti archyvuose nugulusių dokumentų knygas, domėtis, atrasti... Štai keli įdomūs paragrafai, anuomet turėję tapti būsimosios monarchijos statydinimo pamatu:

(...)                                   

IV Karalius užimdamas sostą prisiekia laikytis konstitucijos, ginti Lietuvos nepriklausomybę ir teritorinį integralumą.

V   Karalius ministrais ir kitais aukštais tarnautojais skiria tik lietuvius, kurie moka lietuvių kalbą.

VI  Karalius prižada ginti tikėjimo laisvę.

 (...)

VIII Karalius su visa šeima gyvena Lietuvoje, be Tautos atstovybės pritarimo negali ilgiau kaip du mėnesius per metus būti užsienyje.

IX  Lietuvių kalba yra ne tik oficiali Valstybės kalba, bet ir rūmų kalba.

X  Rūmų tarnautojais karalius  skiria tik lietuvius, kurie moka lietuvių kalbą. Pirmus 5 valdymo metus karalius gali skirti rūmų tarnautojais užsieniečius, bet jų skaičius negali viršyti trečdalio visų rūmų tarnautojų.

XI  Karaliaus vaikai turi mokytis lietuviškose mokyklose ir gauti išsilavinimą Lietuvoje. Po studijų baigimo Lietuvoje, jie gali tęsti studijas užsienyje.(...)

Šių Lietuvos archyvuose saugomų dokumentų tekstų, lietuvių ir vokiečių kalbomis skaitomų renginio vedančiojo Viliaus Kaminsko ir VDU magistrantės Emilijos Giedraitytės, klausėsi kunigaikščių von Urach‘ų šeimos palikuonys, LDK istorinį paveldą puoselėjančių organizacijų nariai,  prisimindami svarbią Lietuvos ir Vokietijos savitarpio bendradarbiavimo datą. Kunigaikščių von Urach‘ų šeimos atstovams buvo įteikti segtuvai su Lietuvos Tarybos dokumentų kopijomis. Savo ruožtu, svečiai, tardami sveikinimo žodį, LDK ponų tarybos vadovams įteikė padėkas ir dovanas iš asmeninių šeimos archyvų - hercogo Wilhelm‘o von Urach‘o (1864-1928) portretą, istorinių dokumentų rinkinius.

Iškilmingos ceremonijos metu LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka naujiems nariams įteikė Kilmės liudijimus ir simbolinius LDK piliečio pasus.

Konferencijos metu didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė pranešimai istorine tematika.

Doktorantas Eimantas Gudas išsamiai aptarė Lietuvos monarchų ir didikų genealoginius ryšius su Vokietijos monarchais bei aukštąja aristokratija. Istorinės minimo įvykio aplinkybės apžvelgtos prof. dr. Valdo Rakučio paskaitoje „Pirmasis pasaulinis karas ir Urachų karūnavimo byla“. Pranešimus į anglų kalbą vertė dr. Nijolė Čiučiulkienė. Pranešėjams buvo įteiktos LDK ponų tarybos padėkos. Už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą Kauno miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius prof. dr. Vladui Rakučiui įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalį, o LDK ponų tarybos valdybos vadovas LDK atminimo medaliu už istorinės atminties puoselėjimą apdovanojo doc. dr. Nijolę Čiučiulkienę.

Šventinę nuotaiką kūrė Kauno valstybinio Muzikinio teatro styginių kvartetas (vadovas Povilas Grigas), iškilmingos  vakarienės metu Raudondvario oranžerijos restorane pasidžiaugta istorinio praeities paveldo puoselėjimu. „Lietuvos nepriklausomybė tegu tęsiasi amžinai.!..“,- linkėjo 1918 m. išrinktojo karaliaus Mindaugo II-ojo anūkai - Wilhelm Albert V. Herzog von Urach,  Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg su sūnumi Wilhelm Karl Fürst von Urach Graf von Württemberg ir Inigo Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Danielle Fürstin von Urach Gräfin von Württemberg Freiin von und zu Bodman.

Apie pergalingą Žalgirio mūšio baigtį, bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybių istoriją sveikinimo kalboje priminė Lenkijos kilmingųjų asociacijos narys p. Dariusz Karski.

Renginio dalyviai nuoširdžiai sveikino iniciatyvą suburti bendraminčius, aptarti, galbūt naujai modeliuoti istorijos tėkmės srautus, turėsiančius savas trajektorijas ir klausytojus jau 22-ajame šimtmetyje.                                             

Kristina Giedraitienė

LDK PT valdybos vadovo pavaduotoja