Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

2019 09 15 d. Lietuvos diplomatui, poetui Oskarui Milašiui (1877-1939) Fontenblo miestelyje, netoli Paryžiaus, buvo atidengtas paminklas (skulpt. Klaudijus Pūdymas). Paminklo pastatymą rėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai.

Oskaras Vladislovas Liubič-Miloš-Milašius  – LDK kilmingųjų palikuonis, gimė 1877 05 28  Čerėjos dvare (dab. Baltarusija), rašytojas, poetas, rašęs prancūzų kalba, politinis bei visuomenės veikėjas, diplomatas, 1920 m. paskirtas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos valstybės pasiuntiniu Prancūzijoje, atstovavo Lietuvos interesams Tautų Sąjungoje. 1936 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.  Mirė 1939 03 02, palaidotas Fontenblo (Prancūzija).


Skaityti daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1097922/prancuzijoje-pagerbtas-lietuviu-poetas-oskaras-milasius-po-fontenblo-dangumi-iskilo-jo-skulptura

Oscar Milosz Statue by Klaudijus Pudymas Photo Ludo Segers The Lithuania Tribune 682x1024

Nuotrauka: Oscar Milosz Statue by Klaudijus Pudymas Photo © Ludo Segers @ The Lithuania Tribune

Komentaras (0) Peržiūros: 544

2019 09 08 d. vyko Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos Trakinės atlaidai. Istorinėje Rumšiškių miestelio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo Kauno technologijos universiteto kapelionas, Opus Dei kunigas Petras Pich ir kunigas, klebonas Gintas Rumševičius, kuris po Mišių pašventino Boreikų giminės, herbas Vanagas, vėliavą (aut. p. Regina ir p. Arvydas Každailiai). Kilmingos Boreikų giminės protėviai jau prieš kelis šimtus metų gyveno šiose apylinkėse, ką liudija archyviniai dokumentai ir antkapiniai paminklai senose šio krašto kapinėse. Gausiai susirinkę maldininkai stebėjo klebono Ginto Rumševičiaus apdovanojimą LDK atminties rūmų (vadovas p. D. Vervečka) įsteigtu Kapeliono kryžiumi, nusipelniusių asmenų apdovanojimą LDK atminties rūmų medaliais ir naujo nario - p. Romano Boreikos – priėmimo į Šv. Adalberto-LDK-riterių ordiną simbolinę ceremoniją.

Atlaiduose dalyvavę Ordino ir kitų istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai, kartu su Boreikų giminės atstovais, aplankė senąsias kapines, dar ir dabar Rumšiškių apylinkėje gyvenančių Boreikų sodybą ir, p. Romano Boreikos pakviesti, nuvyko į jo namus, kur jaukaus pabuvimo metu įdomiai diskutuota apie genealoginių paieškų ir istorinės praeities puoselėjimo svarbą dabartinei ir ateinančioms kartoms.

 

Komentaras (0) Peržiūros: 756

1 Sudargas
paminkl

2019 08 03 Sudarge (Šakių raj.), įspūdingų 5 piliakalnių ir didingos praeities vietovėje, įvyko mokslinė konferencija „Sudargo istorija - dabarčiai“. Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje atidaryta fotografo p. Vido Venslovaičio paroda piliakalnių tematika, Šv. Mišios aukotos Sudargo katalikų bažnyčioje, pagerbta istorinė praeitis prie Sudargo paminklų, konferencijos metu papasakota apie buvusios  Sudargo tvirtovės įnašą į mūsų Valstybės kūrimosi ir išlikimo pamatus,  paminėti spaudos atgavimo 115-metis ir knygnešių tėvu tituluoto kunigo Martyno Sederevičiaus 190-oji gimimo sukaktis.

Vienas iš šio prasmingo renginio rėmėjų – Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas. Fondo kuratorius p. Vaidas Morkevičius pasveikino visus susirinkusius dalyvius, papasakojo apie mūsų Ordino veiklą ir padėkojo už galimybę prisidėti prie Lietuvos istorijai reikšmingo krašto puoselėjimo. Juk to mūsų atsikuriančiai Valstybei itin reikia.

Komentaras (0) Peržiūros: 912

 

2019-08-02/04 d. Dubičiuose įvyko simpoziumas/pleneras „Praeities artefaktai“. Plenere dalyvavo menininkai Gintaras Patackas, Saulius Kriščiukaitis, Arvydas Palevičius, Judita Liaudanskaitė ir Tautvydas Ragulskis. Simpoziumo/plenero vadovas ir kuratorius Ordino kancleris prof. Arvydas Palevičius. Bendru sutarimu Ordino nario, skulptoriaus Sauliaus Kriščiukaičio  autorinė akmeninė skulptūrą „Rūpintojėlis“ bus pastatyta istoriniame  Dubičių skulptūrų parke, taip pažymint dvi Lietuvos Valstybei atmintinas datas: Liublino unijos 450 metų jubiliejų ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-ąsias metines. Artimiausiu metu bus išleistas simpoziumo/plenero dalyvių sukurtų kūrinių katalogas. Šį projektą remia ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas.

Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau Lietuvos Valdovų  dvarvietė. Dubičių kapinėse palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai, čia žuvo ir vienas sukilimo vadų Liudvikas Narbutas (istoriko T. Narbuto sūnus),  jiems atminti pastatytas paminklas (1933 m.).

 

Komentaras (0) Peržiūros: 918

Gerbiamus mūsų organizacijos narius, 2019 metais švenčiančius JUBILIEJINIUS ir PUSINIUS JUBILIEJINIUS gimtadienius:

Gintaras Pilypas

Vilija Grigalevičienė

Vytautas Antanas Saulevičius

Artūras Piekus

Juozas Antanaitis

Virgilijus Norvaiša

Saulius Savickas

gele

Adas Jakubauskas

Arvydas Stanislovas Každailis

Laimonas Kliučinskas

Rūta Skorupskaitė

Algimantas Kačiuška

Romualdas Liudvikas Jakubonis

Vytautas Janukaitis

nuoširdžiai sveikina ir visokeriopos sėkmės linki Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Kapitula.

Komentaras (0) Peržiūros: 1103