Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

1 Sudargas
paminkl

2019 08 03 Sudarge (Šakių raj.), įspūdingų 5 piliakalnių ir didingos praeities vietovėje, įvyko mokslinė konferencija „Sudargo istorija - dabarčiai“. Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje atidaryta fotografo p. Vido Venslovaičio paroda piliakalnių tematika, Šv. Mišios aukotos Sudargo katalikų bažnyčioje, pagerbta istorinė praeitis prie Sudargo paminklų, konferencijos metu papasakota apie buvusios  Sudargo tvirtovės įnašą į mūsų Valstybės kūrimosi ir išlikimo pamatus,  paminėti spaudos atgavimo 115-metis ir knygnešių tėvu tituluoto kunigo Martyno Sederevičiaus 190-oji gimimo sukaktis.

Vienas iš šio prasmingo renginio rėmėjų – Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas. Fondo kuratorius p. Vaidas Morkevičius pasveikino visus susirinkusius dalyvius, papasakojo apie mūsų Ordino veiklą ir padėkojo už galimybę prisidėti prie Lietuvos istorijai reikšmingo krašto puoselėjimo. Juk to mūsų atsikuriančiai Valstybei itin reikia.

Komentaras (0) Peržiūros: 652

 

2019-08-02/04 d. Dubičiuose įvyko simpoziumas/pleneras „Praeities artefaktai“. Plenere dalyvavo menininkai Gintaras Patackas, Saulius Kriščiukaitis, Arvydas Palevičius, Judita Liaudanskaitė ir Tautvydas Ragulskis. Simpoziumo/plenero vadovas ir kuratorius Ordino kancleris prof. Arvydas Palevičius. Bendru sutarimu Ordino nario, skulptoriaus Sauliaus Kriščiukaičio  autorinė akmeninė skulptūrą „Rūpintojėlis“ bus pastatyta istoriniame  Dubičių skulptūrų parke, taip pažymint dvi Lietuvos Valstybei atmintinas datas: Liublino unijos 450 metų jubiliejų ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-ąsias metines. Artimiausiu metu bus išleistas simpoziumo/plenero dalyvių sukurtų kūrinių katalogas. Šį projektą remia ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas.

Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau Lietuvos Valdovų  dvarvietė. Dubičių kapinėse palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai, čia žuvo ir vienas sukilimo vadų Liudvikas Narbutas (istoriko T. Narbuto sūnus),  jiems atminti pastatytas paminklas (1933 m.).

 

Komentaras (0) Peržiūros: 586

Gerbiamus mūsų organizacijos narius, 2019 metais švenčiančius JUBILIEJINIUS ir PUSINIUS JUBILIEJINIUS gimtadienius:

Gintaras Pilypas

Vilija Grigalevičienė

Vytautas Antanas Saulevičius

Artūras Piekus

Juozas Antanaitis

Virgilijus Norvaiša

Saulius Savickas

gele

Adas Jakubauskas

Arvydas Stanislovas Každailis

Laimonas Kliučinskas

Rūta Skorupskaitė

Algimantas Kačiuška

Romualdas Liudvikas Jakubonis

Vytautas Janukaitis

nuoširdžiai sveikina ir visokeriopos sėkmės linki Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Kapitula.

Komentaras (0) Peržiūros: 815

 

2019 07 20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje  įvyko tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius: sutarties tarp Lietuvos ir Haličo-Voluinės kunigaikščių  800-ąsias metines ir Liublino unijos 450-ąsias metines Vienas iš renginio organizatorių - Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas. Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo mūsų Ordino aktyvus narys kunigas klebonas, J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos Himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos Kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas. S.H. Grafas Anton von Gravrock  Šv. Jurgio ordinais už aktyvią veiklą, puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą ir aktyvią veiklą apdovanojo Ordino narius p. Kristiną Giedraitienę ir  prof. Arvydą Palevičių. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis pasveikino susirinkusius LDK kilmingųjų giminių palikuonis, pasidžiaugė tampriu bendradarbiavimu su Sirijos Saidnaya ir Maaloula regionų katalikų bendruomenėms. Atskiru dekretu p. Amer Sodah paskirtas Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino  įgaliotuoju atstovu (ambasadoriumi)  Sirijoje. Ordino vadovui A.Giedraičiui perduota dovaną – kaltinio metalo Šv. Jurgio ikona su Sirijos tikinčiųjų katalikų linkėjimais.

Ordino kapitulos nariai p. Artūras Giedraitis, p. Arvydas Palevičius, p. Danielius Vervečka, p. Vaidas Morkevičius, p. Raimundas Charževskis, p. Remigijus Bimba atliko simbolinę naujų narių priėmimo į Ordiną ceremoniją.

Komentaras (0) Peržiūros: 420

 

2019 07 12 d.  Vilniuje Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje  prisiekė Tautai. Vakare Prezidento rūmų kiemelyje surengtas priėmimas nusipelniusiems kultūros ir visuomenės veikėjams bei valstybės kūrėjams.Ypatingą dėmesį šįkart nuspręsta parodyti nusipelniusiems meno ir mokslo žmonėms. Tarpe svečių buvo ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino kancleris, Lietuvos Mokslo premijos laureatas profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arvydas Palevičius, Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino Garbės narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Arvydas Každailis, aktyvi mūsų Ordino narė Judita Liaudanskaitė.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 661