Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

2019 07 20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje  įvyko tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius: sutarties tarp Lietuvos ir Haličo-Voluinės kunigaikščių  800-ąsias metines ir Liublino unijos 450-ąsias metines Vienas iš renginio organizatorių - Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas. Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo mūsų Ordino aktyvus narys kunigas klebonas, J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos Himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos Kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas. S.H. Grafas Anton von Gravrock  Šv. Jurgio ordinais už aktyvią veiklą, puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą ir aktyvią veiklą apdovanojo Ordino narius p. Kristiną Giedraitienę ir  prof. Arvydą Palevičių. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis pasveikino susirinkusius LDK kilmingųjų giminių palikuonis, pasidžiaugė tampriu bendradarbiavimu su Sirijos Saidnaya ir Maaloula regionų katalikų bendruomenėms. Atskiru dekretu p. Amer Sodah paskirtas Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino  įgaliotuoju atstovu (ambasadoriumi)  Sirijoje. Ordino vadovui A.Giedraičiui perduota dovaną – kaltinio metalo Šv. Jurgio ikona su Sirijos tikinčiųjų katalikų linkėjimais.

Ordino kapitulos nariai p. Artūras Giedraitis, p. Arvydas Palevičius, p. Danielius Vervečka, p. Vaidas Morkevičius, p. Raimundas Charževskis, p. Remigijus Bimba atliko simbolinę naujų narių priėmimo į Ordiną ceremoniją.

Komentaras (0) Peržiūros: 750

 

2019 07 12 d.  Vilniuje Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje  prisiekė Tautai. Vakare Prezidento rūmų kiemelyje surengtas priėmimas nusipelniusiems kultūros ir visuomenės veikėjams bei valstybės kūrėjams.Ypatingą dėmesį šįkart nuspręsta parodyti nusipelniusiems meno ir mokslo žmonėms. Tarpe svečių buvo ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino kancleris, Lietuvos Mokslo premijos laureatas profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arvydas Palevičius, Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino Garbės narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Arvydas Každailis, aktyvi mūsų Ordino narė Judita Liaudanskaitė.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 910

2019 05 18 d.  Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje pagerbtas Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vienas iš steigėjų, aktyvus narys, kunigas klebonas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, minint  jo kunigystės 45-metį. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM. Iškilmėse dalyvavo ir  J.P. Kanauninką sveikino gausus būrys Ordino narių.

Istoriniame Vasaknų dvare (Zarasų raj.) mūsų Ordino narį, J.P.Kanauninką S. Krumpliauską sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės meras, kiti oficialūs asmenys, bendruomeninių organizacijų atstovai, giminės ir parapiječiai.

Renginio metu, šiais metais švenčiamo Jubiliejaus proga, LDK Kilmingųjų palikuonių simboline insignija apdovanotas Lietuvos dailininkas, grafikas, heroldas, knygų iliustratorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, aktyvus Ordino narys Arvydas Každailis. Taip pat jam suteiktas Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino Garbės nario vardas.

http://www.zarasai.lt/naujiena_klebono-kan-stanislovo-krumpliausko-kunigystes-45-mecio-sukaktis_9664

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1194

Kvietimas į palaimintojo Mykolo Giedraičio mirties minėjimą 2019  gegužės 4 d. ir „Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos Padėkos iškilmes“ 2019 birželio 22 d. Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje.

skaityti daugiau

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 570

2019 04 27 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vykusio Šv. Adalberto - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - riterių ordino III Konvento metu pasidžiaugta 2018 metais atliktais darbais: skirta parama istorinio  Laisvės Karžygio (Vyties) skulptūros pastatymui prie senosios Kauno pilies,  apsikeista bendradarbiavimo protokolais tarp Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino ir Sirijos Maaloula bei Saidnaya regionų krikščionių bendruomenių, aktyviu Ordino narių  dalyvavimu įvairiuose renginiuose, skirtuose paminėti reikšmingus Lietuvai įvykius, gautomis padėkomis, taip pat asmeniniais Ordino narių pasiekimais. Įsimintina, kad 2018 metais Ordino bendruomenės nariu tapo kilmingos šeimos, giminystės ryšiais susijusios su Lietuvos Valdovų Gediminaičių dinastija, atstovas Jo šviesybė kunigaikštis Karl`as Anselm`as Fürst von Urach`as Graf`as von Württemberg (vok. S.D. Karl Anselm Franz Joseph Wilhelm Louis Philippe Gero Maria Fürst von Urach Graf von Württemberg) ir gautas oficialus dokumentas, surašytas, 2018 11 19 d. Vatikane, kuriuo Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus siunčia nuoširdų Apaštališkąjį Palaiminimą visiems Šv. Adalberto riterių ordino nariams.

VATIKAN Ordinui page 0001

Komentaras (0) Peržiūros: 1029