Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

2018 12 01  Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyko iškilmingas 550 metų nuo Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių įsikūrimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejaus minėjimas. Gotikos architektūros perlas, Šv. Jurgio kankinio bažnyčia, iškilusi didžiausių Lietuvos upių santakoje greta Kauno pilies ir Pranciškonų vienuolyno pastatų, brolių pranciškonų jautriai įžvalgiu pastebėjimu, yra ta Šventovė, kurios likimas per šimtmečius visados sutapo su Lietuvos likimu. Nuo 1504 metų, kada Šventovė sušvito Nemuno ir Neries Santakoje, ji ne kartą buvo griaunama, deginama, išniekinama, stumiama į griuvėsių sangrūdas. Kaip ir Lietuva, per karus, marus, barbariškumo tvanus lydima šv. Jurgio Kankinio Bažnyčios varpų gaudesio, aukojamų šv. Mišių šviesos, giesmių ošimo. Arba skaudžios tylos. Giliausia esatimi jausime kaip išnyks kitapus didžiojo altoriaus skaudžiai įrėžti žodžiai – 1950 metų kovo mėnesio 5 dieną Viešpats paliko Šventovę. Šiandien Dievas čia...

Šv. Mišiose broliai pranciškonai dėkojo Viešpačiui už gautas malones, konferencijos metu papasakota apie Mažesniųjų brolių atvykimą į Kauną 1468 metais, vyko sakralinės muzikos koncertas, lauke iškilmingai nuaidėjo senovinės patrankos salvės, broliai pranciškonai įteikė padėkas geradariams, prisidėjusiems prie bažnyčios atstatymo. Renginyje dalyvavo gausus būrys šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narių.

Vienuolyno refektoriume dalyvių laukė gausios vaišės, su svečiais nuoširdžiai bendravo br. kun. Algirdas Malakauskas OFM ir  br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM.

 

Komentaras (0) Peržiūros: 779


2018-11-01
  buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei mirę savanoriai, kariai, partizanai, sukilėliai, šauliai, politikai, palaidoti Kauno kapinėse. Akcijos organizatorius Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narys dr. Raimundas Kaminskas. Dalyvavo Ordino,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno Tarybos nariai, šauliai, kiti visuomenininkai.

Buvo uždegtos žvakės prie paminklų Žemutinių Kaniūkų,  Seniavos, Panemunės, Petrašiūnų, Romainių kapinėse. Vilijos parke (prie Juozapavičiaus pr.)  buvo uždegtos žvakes  prie Lietuvos karių kapų ir paminklo „Žuvusiems dėl Tėvynės“.

Senosiose Aleksoto kapinėse dalyviai su   Šv. Kazimiero parapijos klebonu kanauninku Valiumi Zubavičiumi meldėsi  prie paminklo savanoriams „Pieta“ .

Buv. Kauno senose kapinėse (Vytauto pr.) prie paminklo „Žuvome dėl Tėvynės“ kartu su kanauninku VDU doc.  Robertu Pukeniu  žvakelėmis ir malda buvo pagerbtas žuvusių už Lietuvos laisvę atminimas. 

Komentaras (0) Peržiūros: 728

 

2018 09 28 „Parko galerijoje“ (M. Valančiaus g. 6, Kaunas) įvyko mūsų organizacijos nario Anatolijaus Michailovo-Klošaro  personalinės parodos atidarymas, tapybos darbų albumo pristatymas ir dailininko 60-mečio minėjimas.

knyga

Dailininkas Anatolijus Michailovas – Klošaras (1948 m.) gimė ir augo Kaune. Nuo 1996 m. šiame mieste eksponuoja savo darbų parodas. Nuo 2002 m. pradėjo rengti parodas užsienyje. 2004 m. Klošaras tapo Tarptautinės meno draugijos (pranc. Association d’Art International) nariu, o nuo  2005 m. yra  Prancūzijos asociacijos „Pateikime meną be sienų“ (pranc. Osons L’art Sans Frontieres) narys. Klošaro tapybos darbai buvo eksponuojami Austrijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

...Klošaro užmojis yra platus, autentiškas, tiesus (be išlygų) nenuolaidžiaujantis egzistuojantiems diktatams. Jo paveikslai neleidžia būti abejingu, net jeigu kartais jie „trikdo“ žiūrovą. Begalinė gyvybinė energija, kuri trykšta iš pačios širdies jo paveiksluose, prikausto publiką ir verčia pamilti jo meną...

Michel Cailluet, Prancūzijos asociacijos „Pateikime meną be sienų“ prezidentas 

...Publika visad gali patenkinti savo poreikius, galėdama džiaugtis Klošaro darbais, kurie pribloškia intensyviomis spalvomis, ekspresionistinio stiliaus jėga ir plastišku žinios pateikimu. Menas, kuris plaukia iš širdies gilumos ir yra išreiškiamas tiesa, perkerta visas sienas ir jungia menininkus, nepaisant užimamų pozicijų, skirtumų ir madų. Savo universalumu jis kuria žemėje tikrą brolybę...

 Anne -Marie Redt, dailininkė, „Societe vivaroise des beaux Arts“ prezidentė

Reportažas apie autorių:

https://www.dropbox.com/s/v78l5klk8nutkdn/Klosaras.m4v?dl=0

 
nuotraukos Paulės Dragūnevičiūtės

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1737

 

2018 07 15 virš 30-ies Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narių dalyvavo iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti. Organizatoriai LDK ponų taryba, VšĮ Raudondvario dvaras. Dalyvavo svečiai iš Vokietijos ir Lenkijos: Wilhelm Albert 5. Herzog von Urach  Graf von Württemberg  (Jo šviesybė Vilhelm`as Albert`as penktas Urach`o hercogas Viurtembergo grafas), Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg (Jo šviesybė kunigaikštis Karl`as Anzelm`as von Urach`as  Viurtembergo grafas) su sūnumi Wilhelm Karl Fürst von Urach , Graf von Württemberg, Inigo Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Danielle Fürstin von Urach Gräfin  von Württemberg Freiin von und zu Bodman, Lenkijos kilmingųjų asociacijos valdybos (Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej) narys ponas Dariusz Karski.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 946

 

LDK ponų tarybos įgaliotasis ambasadorius Sirijai p. Amer Sodah maloniai pranešė, kad LDK ponų tarybos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotame simpoziume „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, skirto paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Šv. Adalberto LDK riterių ordino įteikta Šv.Jurgio ikona su tikslu perduoti ją Saidnaya ir Maaloula krikščionių bendruomenėms Sirijoje sėkmingai įvykdyta. Gavus Antiochijos graikų ortodoksų bažnyčios patriarchato leidimą Šv. Adalberto LDK riterių ordino dovanota Šv. Jurgio ikona Saidnaya Šv. Dievo motinos moterų vienuolyno koplyčioje bendruomenės pamaldų metu buvo iškilmingai pašventinta ir perduota kaip planuota Maaloula krikščionių bendruomenės žiniai. 
P. Amer Sodah pažymėjo, kad dėl karo veiksmų ir kitų neramumų Sirijoje ikonos pristatymas užtruko, tačiau džiaugėsi ir atkreipė dėmesį, kad šią misiją įgyvendinti padėjo ne tik krikščionys, bet ir musulmonų tikėjimo žmonės, tačiau dėl situacijos Sirijoje jų pavardžių atskleisti negali. Taip pat ambasadorius pranešė, kad krikščioniškos bendruomenės vadovas p. Riyad Khabazah tikėjimo brolių Sirijoje vardu dėkoja Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariams už šį nuoširdžiai parodytą dėmesį, kuris Juos stiprina ir tikisi kartu bendroje maldoje siekti, kad žemėje galų gale įsiviešpatautų taika ir ramybė bei tolimesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su Šv. Adalberto -LDK riterių ordinu religinio ir istorinio paveldo puoselėjimo kelyje.

Bendruomenės lyderis p. Riyad Khabazah priminė istorinius faktus, kuomet gavę sultono apsaugą Saidnaya vienuolyne viduramžiais lankėsi žymūs Tamplierių ordino komtūrai bei riteriai ir pasiūlė ir mūsų ordino riteriams pratęsti šią tradiciją, aplankant stebuklingų gydomųjų galių turinčią Saidnaya Madonos ikoną, tačiau su šypsena pridūrė, kad šiuo metu užtikrinti kelionės saugumo riteriams tokio kaip anais piligriminiais laikais jis negalįs.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 883