Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

2020 m. kovo mėn. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino dama Judita Liaudanskaitė išleido meninių fotografijų fotoalbumą („Žvilgsnis“. Fotoalbumas. Judita Liaudanskaiė. – Kitos Spalvos, ISBN 978-9955-411-73-4, 2020, 34 p). Šiame fotoalbume galima rasti Juditos Liaudanskaitės menines fotografijas, kurios buvo eksponuotos 2019 12 18-2020 01 19 personalinėje fotoparodoje „Žvilgsnis“ Klaipėdos kultūros fabrike.

Dalis fotoalbume esančių fotografijų tai pat buvo eksponuota 2020 02 01-06d. personalinėje fotoparodoje  Moscone parodų centre San Franciske, JAV konferencijos „SPIE PHOTONIC WEST“ dalyviams. Pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje ir surengti fotoparodą Judita Liaudanskaitė  gavo kaip Kauno technikos kolegijos baigiamojo kurso studentė.

Juditos Liaudanskaitės fotoalbumo „Žvilgsnis“ išleidimą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas.

Komentaras (0) Peržiūros: 658

zenklas

2020 02 04 d. Seimo kanclerio įsakymu sudaryta kandidatų vertinimo komisija slaptu balsavimu išrinko 2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" laureatus. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, apdovanotas ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino ir LDK ponų tarybos valdybos narys,  visuomenininkas Steponas Algimantas Kubeckas.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyks 2020 kovo 27 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 m. balandžio 13 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-1114 pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

kubeckas

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1340

DĖL NARIO MOKESČIO

Kapitulos sprendimu, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nario metinis mokestis yra 15 eurų.

Mokestis mokamas už einamuosius metus iki kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Kitų narių labai prašome mokestį sumokėti iki 2020 m. kovo 1 d.

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Swedbank AB

LT157300010149442254

Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už 20......m. (nurodant vardą, pavardę už kuriuos asmenis  ir kuriuos metus mokama).

Tel. pasiteiravimui +370 687 81610, Artūras Giedraitis 

***

1,2 % JŪSŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUMS

Jums tai nieko nekainuos, tik truputį laiko, o mums tai išties didelė pagalba. Šią paramą gali skirti tik tie asmenys, kurie 2019 metais dirbo ir mokėjo mokesčius Lietuvoje.

Valstybė leidžia Jums pasirinkti kur norite panaudoti 1,2% savo sumokėtų mokesčių (jais galima remti tik nevyriausybines ir ne pelno siekiančias organizacijas). 

Jei savo valios nepareiškiate - tie pinigai lieka valstybės biudžete.                                 

Paramą galima skirti iki gegužės 1 d.  Smulkiau apie tai galite skaityti VMI svetainėje.

Kaip skirti paramą internetu?

1. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos
2. Susiraskite skyrelį "El. paslaugos", "Kitos paslaugos" (ar panašų) ir pasirinkite "E. Deklaravimas" arba "VMI Deklaracijos" (Banke) paslaugą. Bankas Jus perkels į VMI svetainę, Banke papildomai reikės pasirinkti "Prisijungti prie "EDS""
3. Jei nesate pasirašę sutarties su VMI dėl deklaravimo, prieš pradedant Jums bus pasiūlyta elektroniniu būdu ją pasirašyti.
4. Kairėje pasirinkite skiltį „Dokumentų teikimas" tuomet "pateikti dokumentą" ir "pildyti dokumentą"
5. Dešinėje pusėje atsidariusiame lange suraskite formą "FR0512 v.4" ir pasirinkite "Forma elektroniniam pildymui".
6. Atsidariusioje formoje užpildykite šią informaciją:
7. "1-4" langeliuose Užpildykite savo asmens duomenis.
8. "5" langelyje pažymėkite 2019 metus
9. "6S" langelyje uždėkite varnelę
10. "7A" langelyje uždėkite varnelę
11. "E1" langelyje įrašykite eilutės numerį "2". Gavėjo tipas* : PARAMOS GAVĖJAS
12. "E2" langelyje įrašykite organizacijos kodą "304341799". (Gavėjo identifikacinis numeris (kodas))
13. "E3" langelyje įrašykite "Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino veiklai"
14. "E4" langelyje įrašykite skiriamos paramos kiekį procentais "1,2"
16. Išsaugokite duomenis.
17. Viršuje paspauskite "Pateikti"

Komentaras (0) Peržiūros: 435

 

2020 01 22 Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje gausiai susirinkusiems poezijos mėgėjams pristatyta Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės nario prelato prof. hab. dr.  Vytauto Stepono Vaičiūno OFS nauja knyga „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“. Renginį pradėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė p. Deimantė Cibulskienė, sveikinimo žodžius tarė J. Em. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ,  J.E. Vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus, leidėjas, pasaulio lietuvių centro direktorius p. Valdas Kubilius, renginį vedė ir autoriaus kūrinius skaitė aktorė Olita Dautartaitė, grojo Kauno kunigų seminarijos prokuratorius p. Zenonas Šalna.

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Vadovas Artūras Giedraitis pasveikino gerb. Prelatą su puikiu kūrybiniu darbu, trumpai papasakojo susirinkusiems apie Ordino veiklą ir kartu su Ordino Dama p. Kristina Giedraitiene iškilmingai įteikė ordino Garbės nariui prelatui prof. hab. dr.  Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino insignijas.

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narys prelatas prof. hab. dr.  Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS už akademinę veiklą, dirbant  Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriaus  ir VDU Teologijos fakulteto dekano pareigose, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2004 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė popiežiaus garbės prelato titulą. Kunigas V. S. Vaičiūnas yra sukūręs nemažai lyrinės poezijos posmų ir išleidęs ne vieną savo eilėraščių rinkinį.

Knygos „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“ leidybą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai.

 

Nuotraukos p. Zenono Baltrušio

Komentaras (0) Peržiūros: 1084

 

2019 12 01, pirmąją  Advento dieną, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai iš visos Lietuvos susirinko Kauno Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno  koplyčioje. Šv. Mišių, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM, metu meldėmės už protėvius ir išėjusius bendražygius.

Po Šv. Mišių Ordino vadovas p. A. Giedraitis pakvietė visus susirinkusius tylos minute pagerbti šiais metais mirusius Ordino narius ir artimuosius, taip pat pabrėžė, kad Ordino narių bendri susibūrimai, bendravimas yra svarbūs, siekiant atlikti prasmingus darbus, tokius, kokie bendrų pastangų dėka padaryti šiais metais: surengtos parodos, istorinių datų minėjimai, inicijuota ir skirtos lėšos labdarai, knygų leidybai, istorinių paminklų statybai, atminimo lentų įrengimui. A. Giedraitis pristatė renginio svečius: žinomus rašytojus, poetus p. Tautvydą Marcinkevičiūtę, p. Gintarą Patacką, filologą ir vertėją p. Vladislav Žurbą.

Iškilmingos simbolinės ceremonijos metu į Ordiną priimti nauji nariai: p. Zofija Aleksandra Greathous ir p. Vladislavas Goštautas, o prof. dr. prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS ir prof. dr. Adui Jakubauskui patvirtinti Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narių titulai.

Šiais metais Ordinas tęsė kultūrinius mainus ir aktyvų bendradarbiavimą su Sirijos Maaloula ir Saidnaya krikščionių bendruomenėmis. Ordino įgaliotasis atstovas (ambasadorius)  Sirijoje p. Amer Sodah tarė sveikinimo žodį ir perdavė minėtų bendruomenių vadovo p. Riyad Khabazah raštišką padėką Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino nariams už skiriamą pagalbą šioms Sirijos krikščionių bendruomenėms.

Ordino kancleris prof. A. Palevičius pristatė a. a. Ričardo Algimanto Kliučinsko poezijos knygą “Ash ( 2008 m., leidykla ”Mažoji -Indra”), o p. N. Liaudanskienė perskaitė  eilėraščius iš šios knygos.

Taip pat pristatyta nauja  dailininko Arvydo Palevičiaus ir poeto Gintaro Patacko knyga “Dubičių koplytstulpiai”, kurią menininkai dedikavo bendražygiui ir draugui Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino garbės Maršalui Ričardui Kliučinskui. Knygos leidybą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas. Knygą tarsi tęsia istorinių datų minėjimą, kai šią vasarą Dubičiuose buvo pastatytas paminklas, skirtas Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms paminėti. Knygoje rasime ir eilėraščius, išverstus į ukrainiečių kalbą, taip akcentuojant Ordino bendradarbiavimą su asmenimis ir organizacijomis, puoselėjančiomis istorinę atmintį Ukrainoje. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi eilėraščių iš šios naujos knygos, kuriuos lietuvių ir ukrainiečių kalbomis skaitė ordino narė p. Judita Liaudanskaitė ir Ukrainos pilietis p. Vladislav Žurba. >>Žiūrėti straipsnį čia<<

Pristatymo metu savo kūrybos eiles skaitė rašytojas, poetas, nominuotas 2019 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai, p. Gintaras Patackas. LDK atminties rūmų vadovas p. D. Vervečka už veiklą, puoselėjant istorinę LDK atmintį, rašytojui, poetui p. Gintarui Patackui įteikė LDK kariuomenės pergalės mūšyje prie Polocko 500-ųjų metinių atminimo medalį.

Čia pat, po šio istorinio vienuolyno skliautais, buvo pristatyta dailininko, Kanados portretistų draugijos nario, p. Arvydo Palevičiaus darbų, kurių daugelis pateko ir į minėtą knygą, paroda.

Po renginio vyko šiltas Ordino narių bendravimas vienuolyno konferencijų salėje. Viso renginio metu skambėjo nuostabiai atliekami akordeonisto p. Aurelijaus Stunžėno muzikiniai kūriniai.

  

Komentaras (0) Peržiūros: 1424