Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

A.J.Bajorų Chmieliauskų – Lopacinskų šeimų palikuonė, puoselėjanti istorinę atmintį, eilę metų kauptą archyvinę medžiagą sudėjo į knygą „Amink išėjusius“. Knygos sutiktuvės vyko Palangoje nuostabioje 1938 metų statybos viloje, kuri atrodo lyg nepaliesta laiko, kai ją atrestauravo puikūs meistrai. Vila randasi Palangos m. Birutės al., pušyne. Aplink ypač gausu senų, virš 20 m aukščio siekiančių pušų bei medžių. Šis jaukus gamtos prieglobstis, garantuoja gyventojams jaukumą ir privatumą. Kęstučio gatve paėjus vos 200 metrų prasideda kopos, todėl vilos gyventojai jaučiasi tarsi gyvenantys šalia privataus paplūdimio. Čia Angelė ir Algirdas atrado savo antrus namus, kur už lango čiulba paukščiai, klykauja žuvėdros, straksi voveraitės, atsėlina laputė. Angelė Ona tikisi, kad ūkanotomis,lietingomis dienomis šiuose namuose gims dar ne vienas kūrinys. 

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 1173

   „Mes vis norim, kad gyvenimas būtų prasmingas – bet prasmės jis teturės tiek, kiek mes patys įstengsim jam jos suteikti“ – ši rašytojo Hermann Hesse sentencija tapo puikiu šv. Adalberto - LDK - riterių ordino iškilmingo Naujametinio labdaros vakaro leitmotyvu.

   2017 m. sausio 14-osios pavakare LK Kauno įgulos karininkų ramovė subūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties puoselėtojus. Šventiniame renginyje dalyvavę Riterių ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės garbingą paveldą saugančių ir atkuriančių organizacijų – VšĮ LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Ponų tarybos –  nariai prisiminė prasmingas nutolusių metų akimirkas, dalijosi viltimis, lūkesčiais, svajonėmis. Bendraminčių susitikimą vienijo kilnios riterystės dvasia...   Vytauto Didžiojo menėje susirinkusieji prisiminė narsius Tėvynės gynėjus, amžių kaitoje pasiaukojusius Lietuvos laisvės vardan. Šv. Adalberto - LDK - riterių ordinas iškilmingai inauguravo naujus narius. Už svarų indėlį į istorinį, kultūrinį LDK paveldo puoselėjimą pagerbti asmenys buvo apdovanoti Komandoro ordinais ir medaliais.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 1763

2017-05-28 įvyko šventė, skirta nacionalinės tapatybės išsaugojimui, puoselėjimui, tautinio kostiumo metams, artėjančio Valstybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti.

Nuotraukos Emilijos Giedraitytės ir Andriaus Krivicko.

12.00 val. Kauno šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9, įvyko šventės dalyvių prisistatymas, sveikinimo kalbas pasakė Gertrūda Kliučinskienė ir Artūras Giedraitis,  Šv. Mišias aukojo br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas, vyko dalyvių koncertas (iš viso 13 tautinės muzikos ir šokių kolektyvų) ir gausi  dalyvių eisena: Šv. Jurgio bažnyčia, Maironio paminklas, Vilniaus g., Vytauto Didžiojo paminklas.
        Tautinis kostiumas yra vienas iš Tautos ir Valstybės simbolių, svarbi nacionalinės kultūros išraiškos forma. Šios šventės sumanytoja ir organizatorė ponia Gertrūda Kliučinskienė visą gyvenimą  puoselėjo tautinį kostiumą, yra daugelio tautinių šokių ir dainų kolektyvų kostiumų kūrėja ir bendraautorė. Už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai kultūros srityje p. Gertrūda Kliučinskienė apdovanota Santakos garbės ženklu.
Kilmingų ir garbingų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šeimų palikuonė aktyviai dirba organizacijose, kurios puoselėja istorinę atmintį. Už nuopelnus šioje veikloje Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino Dama Gertrūda Kliučinskienė, taip pat  Riteriai Kęstutis Kazimieras Ignatavičius ir Steponas Kubeckas, ceremonijos metu prie Vytauto Didžiojo paminklo Kaune, Laisvės alėjoje, apdovanoti Lietuvos globėjo Šv. Jurgio ordinais.         Apdovanojimus įteikė VšĮ LDK Atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka. Popietės metu restorane „Miesto sodas“ skambėjo sveikinimo kalbos, vyko nuoširdus bendravimas tarp šventės dalyvių.
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą.

Komentaras (0) Peržiūros: 952


LDK Atminties rūmai kartu su kitomis LDK istorinės atminties organizacijomis išleido keturių laipsnių Lietuvos globėjo Šv. Jurgio apdovanojimus

,,UŽ YPATINGĄ INDĖLĮ LIETUVAI IR ISTORINIAM KULTŪROS PAVELDUI''

Šie apdovanojimai bus teikiami asmenims pagal LDK Ponų Tarybos apdovanojimų suteikimo komisijos patvirtintus nuostatus.

Komentaras (0) Peržiūros: 1736

2016 09 17  d.  renginys Kaune.

        „ Iš atminties versmės, iš praeities versmės...
         Semiame savastį, dvasios grynumą, poelgių nuoširdumą, ryžtą aukotis, (ne)nuolankumą...  
         Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius  Tautos laisvės valią…

         Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją;
         Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius;
         Mecenatai, kūrę miestus;
         Sukilimų  šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą; 
         Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos…

         Jų  likimai, pasiaukojimai mus sutvirtina, vienija...“

   ,,Memento posteri“ (,,Atmink ateinančius“)... Šis kilnios riterystės   kvietimas sutelkė bendram tikslui ir vienos Lietuvos giminės palikuonis.

    2016 09 17  d.  Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ „LDK Atminties rūmai“ direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais : Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 2129