Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

DĖL NARIO MOKESČIO

Kapitulos sprendimu, šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nario metinis mokestis yra 15 eurų.

Mokestis mokamas už einamuosius metus iki kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Kitų narių labai prašome mokestį sumokėti iki 2019 m. kovo 1 d

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Swedbank AB

LT157300010149442254

Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už 201......m. (nurodant vardą, pavardę už kuriuos asmenis  ir kuriuos metus mokama).
Tel. pasiteiravimui +370 687 81610, Artūras Giedraitis

***

2 % JŪSŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUMS

Jums tai nieko nekainuos, tik truputį laiko, o mums tai išties didelė pagalba. Šią paramą gali skirti tik tie asmenys, kurie 2018 metais dirbo ir mokėjo mokesčius Lietuvoje.

Valstybė leidžia Jums pasirinkti kur norite panaudoti 2% savo sumokėtų mokesčių (jais galima remti tik nevyriausybines ir ne pelno siekiančias organizacijas). 

Jei savo valios nepareiškiate - tie pinigai lieka valstybės biudžete.                                 

Paramą galima skirti iki gegužės 1 d.  Smulkiau apie tai galite skaityti VMI svetainėje.

skaityti daugiau

 

2018 12 01  Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyko iškilmingas 550 metų nuo Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių įsikūrimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejaus minėjimas. Gotikos architektūros perlas, Šv. Jurgio kankinio bažnyčia, iškilusi didžiausių Lietuvos upių santakoje greta Kauno pilies ir Pranciškonų vienuolyno pastatų, brolių pranciškonų jautriai įžvalgiu pastebėjimu, yra ta Šventovė, kurios likimas per šimtmečius visados sutapo su Lietuvos likimu. Nuo 1504 metų, kada Šventovė sušvito Nemuno ir Neries Santakoje, ji ne kartą buvo griaunama, deginama, išniekinama, stumiama į griuvėsių sangrūdas. Kaip ir Lietuva, per karus, marus, barbariškumo tvanus lydima šv. Jurgio Kankinio Bažnyčios varpų gaudesio, aukojamų šv. Mišių šviesos, giesmių ošimo. Arba skaudžios tylos. Giliausia esatimi jausime kaip išnyks kitapus didžiojo altoriaus skaudžiai įrėžti žodžiai – 1950 metų kovo mėnesio 5 dieną Viešpats paliko Šventovę. Šiandien Dievas čia...

Šv. Mišiose broliai pranciškonai dėkojo Viešpačiui už gautas malones, konferencijos metu papasakota apie Mažesniųjų brolių atvykimą į Kauną 1468 metais, vyko sakralinės muzikos koncertas, lauke iškilmingai nuaidėjo senovinės patrankos salvės, broliai pranciškonai įteikė padėkas geradariams, prisidėjusiems prie bažnyčios atstatymo. Renginyje dalyvavo gausus būrys šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narių.

Vienuolyno refektoriume dalyvių laukė gausios vaišės, su svečiais nuoširdžiai bendravo br. kun. Algirdas Malakauskas OFM ir  br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM.

 

Komentaras (0) Peržiūros: 82


2018-11-01
  buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę bei mirę savanoriai, kariai, partizanai, sukilėliai, šauliai, politikai, palaidoti Kauno kapinėse. Akcijos organizatorius Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narys dr. Raimundas Kaminskas. Dalyvavo Ordino,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno Tarybos nariai, šauliai, kiti visuomenininkai.

Buvo uždegtos žvakės prie paminklų Žemutinių Kaniūkų,  Seniavos, Panemunės, Petrašiūnų, Romainių kapinėse. Vilijos parke (prie Juozapavičiaus pr.)  buvo uždegtos žvakes  prie Lietuvos karių kapų ir paminklo „Žuvusiems dėl Tėvynės“.

Senosiose Aleksoto kapinėse dalyviai su   Šv. Kazimiero parapijos klebonu kanauninku Valiumi Zubavičiumi meldėsi  prie paminklo savanoriams „Pieta“ .

Buv. Kauno senose kapinėse (Vytauto pr.) prie paminklo „Žuvome dėl Tėvynės“ kartu su kanauninku VDU doc.  Robertu Pukeniu  žvakelėmis ir malda buvo pagerbtas žuvusių už Lietuvos laisvę atminimas. 

Komentaras (0) Peržiūros: 97

 

2018 09 28 „Parko galerijoje“ (M. Valančiaus g. 6, Kaunas) įvyko mūsų organizacijos nario Anatolijaus Michailovo-Klošaro  personalinės parodos atidarymas, tapybos darbų albumo pristatymas ir dailininko 60-mečio minėjimas.

knyga

Dailininkas Anatolijus Michailovas – Klošaras (1948 m.) gimė ir augo Kaune. Nuo 1996 m. šiame mieste eksponuoja savo darbų parodas. Nuo 2002 m. pradėjo rengti parodas užsienyje. 2004 m. Klošaras tapo Tarptautinės meno draugijos (pranc. Association d’Art International) nariu, o nuo  2005 m. yra  Prancūzijos asociacijos „Pateikime meną be sienų“ (pranc. Osons L’art Sans Frontieres) narys. Klošaro tapybos darbai buvo eksponuojami Austrijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

...Klošaro užmojis yra platus, autentiškas, tiesus (be išlygų) nenuolaidžiaujantis egzistuojantiems diktatams. Jo paveikslai neleidžia būti abejingu, net jeigu kartais jie „trikdo“ žiūrovą. Begalinė gyvybinė energija, kuri trykšta iš pačios širdies jo paveiksluose, prikausto publiką ir verčia pamilti jo meną...

Michel Cailluet, Prancūzijos asociacijos „Pateikime meną be sienų“ prezidentas 

...Publika visad gali patenkinti savo poreikius, galėdama džiaugtis Klošaro darbais, kurie pribloškia intensyviomis spalvomis, ekspresionistinio stiliaus jėga ir plastišku žinios pateikimu. Menas, kuris plaukia iš širdies gilumos ir yra išreiškiamas tiesa, perkerta visas sienas ir jungia menininkus, nepaisant užimamų pozicijų, skirtumų ir madų. Savo universalumu jis kuria žemėje tikrą brolybę...

 Anne -Marie Redt, dailininkė, „Societe vivaroise des beaux Arts“ prezidentė

Reportažas apie autorių:

https://www.dropbox.com/s/v78l5klk8nutkdn/Klosaras.m4v?dl=0

 
nuotraukos Paulės Dragūnevičiūtės

 

Komentaras (0) Peržiūros: 350

Gerbiamus mūsų organizacijos narius, 2018 metais švenčiančius JUBILIEJINIUS gimtadienius:

Paulių Vaniuchiną

Adolfą Šleževičių

Raimundą Kaminską

Edmundą Leparską

Zigmą Mitkevičių

Alfredą Kliučinską

Kristiną Giedraitienę

Anatolijų Michailovą

Antaną Sirtautą

Iloną Oną Sapinską

gele

Mantą Vaišvilą

Raimundą Charževskį

Vytautą Giržadą

Iloną Vervečkienę

Zygmondą Pesliaką

Aleksandrą Selezniovą

Česlovą Juknevičių

Edmont Volochovič

Kęstutį Kazį Ignatavičių

Eligijų Survilą

nuoširdžiai sveikina ir visokeriopos sėkmės linki Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Kapitula.

Komentaras (0) Peržiūros: 194